Ni bhabhatisilwe ngu 1941 ni di ni 12 wa malembe. Kambe ni khatile kupfisisa ditshuri da Bhiblia ngu 1946. To nga kha ti pfali. Ema ni kugela ti ti nga mahisa tona.

NGU va 1910 vaveleki vangu va khukhile Tbilisi ka ditiko da Georgia ve ya Canadá. Va ti ya zumba ka txitiyana txa hafuhi ni Pelly, Saskatchewan. Se ani ni velekilwe ngu 1928. Ka 6 wa vanana ngani wa m’dotho wa kona. Tate a luzile ku txi kelela 6 wa mitxima ti to ni velekwa, mame nene a luzile ni di ngadi mwanana. Kha ka guma mbimo yo lapha, ndiyango nene a luzile a di ni 17 wa malembe. Se athu hi nga sala hi wunjilwe ngu tatanyani Nick.

Dimwane ditshiku, ti nga maha ni ti ni 2 wa malembe, vamwane mtini va ni woni ni txi sakana ni mkila wa dihanxi. Votshe va dhukile va txi alakanya ti to di na ni khava, se va ni anguti ngu dipswi do guleka va txi khona ni na khukhi. Kambe ani ni ti ko gamm ngu msana, nem ni si pfi txilo. Njombo ya kona, kha da ni maha txilo. Ditshikudo va ti tumbute ti to ni diphanzeve.

Mngana wa tatanyani a wombile ti to ti nga va ta tinene ni txo ya txikolwane ka vanana va i ku maphanzeve. Ngu toneto, tatanyani Nick a ni yisile txikolwane ka maphanzeve Saskatoon, Saskatchewan. Wukhalo wuwa i singa hafuhi, se aku ni nga ti ko va ni 5 wa malembe ni ti thava. Va mtini ni ndino va wona ngu ma feriado ni mbimo ya ma féria. Ni zile ni gonda lidimi la mawoko ni va ni vangana vo sakana navo.

 NI GONDA DITSHURI DA BHIBLIA

Ndiyango Marion a txhadhile ngu 1939 ni Bill Danylchuck, se ani ni ndiyango Frances hi khataletwe ngu vona. Ka mwaya wathu ngu vona vo khata kugonda ditshuri ni Tifakazi ta Jehovha. Ngu mbimo ya ma féria, va ti zama ngu tinzila totshe ti to ve ni gondisa ati va nga txi gonda mu ka Bhiblia. Aku va nga ti si li zivi lidimi la mawoko, ti ti va karatela kubhula ni nani. Kambe va ti ti wona ti to ati ni gondako ngu Jehovha ni ti ti tsakela. Ni ti ti wona ti to ati va nga txi ti maha ti fanete i di ta mu ka Bhiblia, se ni ti tsula navo ka mthumo wo txhumayela. Kha ta swela, ngu 5 ka Setembro wa 1941, sivali Bill a ni bhabhatisile amu ka mtambori wo tala ngu mati o titila ngutu.

Hi di Cleveland, Ohio, ka mtshangano wa m’ganga ka mtxawa wa vathu va i ku maphanzeve ngu 1946

Ngu 1946 ni wile mtini ngu mbimo ya ma féria, se hi yite Cleveland, Ohio, Estados Unidos hi ya xalela mtshangano wa m’ganga. Ka ditshiku do khata, ndiyango a txo bhala ati ti nga ti wombwa se e ni ninga ni londisela ngu ha ka txiemiso. Kambe ka ditshiku da wumbidi, ni pfite ti to ku ni ha ku nga ti hundulexelwa mtshangano ngu lidimi la mawoko. Eho se ni ti pfa totshe! Edo ku ve dona ditshiku do khata ku ni pfisisa kwati ati Bhiblia yi gondisako tona!

NI GONDISA VAMWANE DITSHURI

Ngu mbimo yoneyo, Yimbi ya Wumbidi ya Mafu se yi ti gumile, se vathu va ti lava kukombisa ti to va thembeka ka ditiko dawe. Se mbimo yi ni nga wuya ngu mtshanganoni, ni ti ti emisete kuthembeka ka Jehovha. Ni lekile kuembelela ndando yo losa mjeke ni kumaneka ka mibuso ya ma feriado. Ni lekile kuya txhetxheni ni vangana vango va txikolwane. Eto kha ta nga wu tsakisa wuthangeli wa txikolwa. Se va khatile ku ni poyilela, ve ni dhukisela ni ku ni gela makuho kasiku ni leka ati ni nga ti ti gonda. Vagondi vamwane va ti woni ati ti nga ti maheka, se vamwane va lavile ku tiziva kwati, koneho ni mani mkhanjo wo va txhumayela. Se vamwane vawe vo kota Larry Androsoff, Norman Dittrick ni Emil Schneider va tumete ditshuri, futhi ni konkuwa va nga txi thumela Jehovha.

Ngako ni txi thuka ni ya ka madhoropa mamwane, ni ti maha mizamo ti to ni txhumayela maphanzeve. Ngu txikombiso, ka didhoropa da Montreal ni yite aha maphanzeve ma nga ti manana kona. Koneho ni ti ya txhumayela Eddie Tager i nga ti txigevenga txa hombe. Ene a luzile dilembe di nga pinda a txi thumela Jehovha ka dibanza da lidimi la mawoko da dhoropanani ka Laval, Quebec. Ni tshumete ni manana ni Juan Ardanez. Mphya wuwa a mahile wuxolisisi ti to e wona ti to ati a nga txi tigonda i ti ditshuri kufana ni Vabhereya vale va kale. (Mithumo 17:10, 11) Ene a thumile kota didhota ka dibanza da dhoropani ka Ottawa, Ontario kala ku za e fa.

Hi txi txhumayela sitaratoni ngu va 1950

Ngu 1950, ni rurile ni ya zumba Vancouver. Kutxhumayela maphanzeve i ti madawa angu, kambe na mbi divala ati ti nga maheka mbimo yi ni nga manana ni Chris Spicer, i ku wamsikati mmwane wu ni nga mtxhumayela txitaratoni. Ene a tumete ti to ni hamba ni mu yisela marevhista mtxima ni mtxima. Se a ti khene a tsakela ku ni ya wonana ni mwamna wakwe Gary. Ditshiku dimwane ni yite mtini kwawe, hi bhute mbimo yo lapha ngutu. Aku va nga ti si li zivi lidimi la mawoko, hi txo bhula ngu kubhalelana siphephana. Neti hi nga  hambana ditshiku donedo, kugumile malembenyana se ni xamala nguku ve ta ni losa hi di ka mtshangano wa m’ganga dhoropani ka Toronto, Ontário. Mhaka yo xamalisa ngutu ngu ti to Gary a ndina bhabhatiswa ka ditshiku donedo. Mhaka yiya yi ni alakanyisile ti to txa lisima ngu simama hi txhumayela, nguko kha hi tizivi ti to awu hi nga mtxhumayela a na gwitisa ku txani.

Ni gwitile ni rura ni ya zumba Saskatoon. Ni manani ni wamsikati mmwane wu a nga ni kombela ti to ni gonda Bhiblia ni vanana vakwe va mahorana va vambidi va mahasa. I ku Jean ni Joan Rothenberger, ni nga gonda navo ka txikolwa txa maphanzeve. Vona va si malali ni ti va nga ti ti gonda, va ti bhulela vagondi kulowe. Se 5 wawe va tumete ditshuri. Mmweyo wawe i ti Eunice Colin. Ene ni ti mu woni ka dilembe di ni nga gwitisa ngu dona kuya txikolwane. Ene a ni ningile txidhosiyana, se a txi khene a tsakela ti to hi va vangana. Ene a vite m’thu wo sawuleka nguto ka wutomi wangu. Ngu ku txani? Nguko ene a vite msikati wangu!

Ni di ni Eunice ngu 1960 ni ngu 1989

Mbimo yi mame wa Eunice a nga ziva ti to ene wa gonda Bhiblia, a gete mthangeli wa txikolwa ti to e mu lekisa. Hambiku ene a nga m’tekela ni mabhuku aya a nga ti gonda ngu ona, Eunice a ti ti emisete kuthembeka ka Jehovha. Mbimo yi a nga lava kubhabhatiswa, vaveleki vakwe ve mgete tiya: “Hi nga thuka u maha Fakazi ya Jehovha, u na khukha mtini muwa!” Se mbimo yi ene a nga va ni 17 wa malembe, Eunice a ti ya zumba ni mwaya wumwane wa Tifakazi. A yite masoni e gonda e za e bhabhatiswa. Mbimo yi hi nga txhadha ngu 1960 vaveleki vakwe kha va ta ka mtxhadhu wathu. Hambiketo, va khatile ku hi xonipha ngu mhaka ya ti hi nga ti ti kholwa ni nzila yi hi nga ti kulisa vanana vathu ngu yona.

 JEHOVHA A NI VEKILE MANZANI KWAKWE

Mwanana wangu Nicholas ni msikati wakwe Deborah va txi thuma Bhetele ka Londres

Aku ani ni msikati wangu hi nga ti maphanzeve, ti hi karatete kukulisa vanana vathu ava va engisako. Kambe hi mahile totshe ti to ve li ziva kwati lidimi la mawoko ti to hi kota ku va gondisa ditshuri. Vanathu dibanzani va hi vhunile ngutu. Ngu txikombiso, vamwane va hi bhalete ve hi gela ti to txijahana txathu txi ti ruketela hi di Nyumbani ya Mfumo. Mhaka yoneyo kha ha nzumba ngu yona. Ka vanana vangu va majaha, mune wawe i ku James, Jerry, Nicholas, ni Steven va thumela Jehovha ni timwaya tawe ngu kuthembeka kota madhota. I di Nicholas ni msikati wakwe Deborah va vhuneta ko hunduluxela lidimi la mawoko ka Bhetele ya Inglaterra. Steven ni msikati wakwe Shannan va ka mtxawa wo hunduluxela lidimi la mawoko ka Bhetele ya Estados Unidos.

Vanana vangu James, Jerry ni Steven ni vasikati vawe va txi vhuneta ka mthumo wo txhumayela ngu lidimi la mawoko ngu tinzila to tala

Dikhombo da kona, Eunice a ve ni malwati a câncer. Se mbimo yi ku nga ti kelela mtxima ti to hi tshanganisa 40 wa malembe na hi di txhadhile, ene a luzile. Mbimo yi a nga ti lwala, likholo lakwe ka kuwuswa ka vakufa li simamile li tsana. Ni emete ku ta mu wona kambe ditshiku dimwane.

Faye ni James, Jerry ni Evelyn, Shannan ni Steven

 Ngu Fevereiro wa 2012 ni wite ni suleka nyonga. Ni ti woni ti to kha ni swi ni gwenta, ngu toneto ni ti ya zumba ni vanana vangu. Konkuwa hi ka dibanza da lidimi la mawoko futhi ni ngadi didhota. Ngu ditshuri ku ve dikhambi do khata ni ya mana txiavelo ka dibanza da lidimi la mawoko. Kambe ni mahisile ku txani ku za ni simama ni likholo lo tsana, kambe ni di ka dibanza da Txingiza? Ni vhunwi ngu Jehovha. Ene a hetisisile txithembiso txakwe txo xayisa vanana vo felwa ngu va vaveleki. (Masalmu 10:14) Na va bonga ngutu ava va tsakelako kubhula ni nani ngu kubhala siphephana, kugonda lidimi la mawoko ni kutxhamusela ati ni ti wombako kasi ti pfiwa ngu vamwane.

Ni di ni 79 wa malembe ka txikolwa txa wunyaphandule ngu lidimi la mawoko

Mbimo yimwane ni si ti pfisisi ati vathu va ti wombako. Mbimo yimwane ni ti ti pfa nga kha ku nga ni wu a nga vhunako diphanzeve. Se mbimo yi ni vako ni dikhodho, ni ti alakanya mapswi ya Pedro a nga gela Jesu a txi khene: “Hi na ya ka mani, Mkoma? Awe ngawe u ku ni mapswi a wutomi wo mbi guma.” (Johane 6:66-68) Kufana ni vanathu vamwane ava va ku ni txikarato txo fana ni txangu kambe va di ni malembe o tala va txi thumela Jehovha, nani ni gondile kulaphisa mbilu. Ni gondile kuthemba Jehovha ni sengeletano yakwe, se eto ti ni vhuni ngutu. Konkuwa otshe mabhuku ma ho ngu lidimi langu, ni ku na tsaka ni txi xalela mitshangano ya dibanza ni ya m’ganga ngu Lidimi la Mawoko la America. Ngu ditshuri ni ve ni litsako ni wutomi wa wunene ngu kuthumela Jehovha, Txizimu txathu txa hombe.