Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Dezembro wa 2016

Mtamo wa kateko ya Txizimu wu hi khulute

Mtamo wa kateko ya Txizimu wu hi khulute

“Se txiwonho kha txi na mbi va ni mtamo txitimwi kwanu, Nga ku mi ku hahatshi ka kateko”—VAROMA 6:14.

TINDANDO: 2, 61

1, 2. Dibhuku da Varoma 5:12 di hi vhuna ngu nzila muni?

DIBHUKU da Varoma 5:12 di khene: “Ngu kota yeto, ngaku txiwonho txi nga wulela ha ditikoni ngu mhaka ya m’thu wa mmweyo, ngu msana ku txi wulela lifo, ngu toneto lifo ni lona li wulelete votshe vathu, nguko votshe va wonhile.” Ayiya i ndimana yi yi ziwako ngutu ayi hi yi thumisako ti to hi kota kugondisa vathu Bhiblia.

2 Dibhuku da Varoma 5:12 da maneka ngutu ka mabhuku o fana ni, O Que a Bíblia Realmente Ensina? ni Você Pode Entender a Bíblia! Hi tolovela kulera ndimana yiya mbimo yi hi gondelako vanana vathu mwendo m’thu mmwane ka tindima 3, 5 ni 6 ta dibhuku diya. Ndimana yiya yi vhuna vathu ti to ve pfisisa txivangelo txa ti to ngu ku txani mafu ma si nga ku paradhise, ngu ku txani Jesu a di fite, ni ku ngu ku txani hi txi fa. I si ngeto basi yi tshumela yi hi vhuna ti to hi kota kurinzela makatekwa ya Txizimu, kuninga lisima wungana wathu ni  nene, ni ku lava kumaha totshe ti hi nga ti kotako kasi ku tsakisa Jehovha.

3. Nji txani txi hi fanelako ku txi khumbula?

3 Hi fanete ku khumbula ti to kha ha hetiseka. Mbimo yotshe ha goha. Ni ku Jehovha wa tiziva. Kambe Jehovha i Txizimu txo thutha ni ku a lava ku hi divalela. (Masalmu 103:13, 14) Jesu a di khene hi fanete ku kombela divalelo ka Txizimu ngu ndava ya siwonho sathu. (Luka 11:2-4) Mbimo yi Jehovha a hi divalelako, kha ti lavi ti to hi gwita hi tipfa hi si nga va txilo ngu kona ha ka sona. Konkuwa hi na pfisisa ti to nji txani atxi Jehovha a nga txi maha ti to e kota ku hi divalela siwonho sathu.

NJI TXANI KATEKO YA JEHOVHA?

4, 5. a) Hi nga maha txani ti to hi kota kupfisisa Varoma 5:12? b) Dipswi da txigriki a di Paulo a nga di womba di hi gondisa txani?

4 Dibhuku da Varoma 5:12, ngutu ngutu ndima 6, yi na hi vhuna kupfisisa ti to ngu ku txani Jehovha a txi hi divalela siwonho sathu. Ka ndima 3 mpostoli Paulo a wombile tiya: “votshe vawonhi”. “Na va singa ni fanelo, va ningwa kululama ngu mtamo wa kateko ya txona Txizimu txi nga va terula ngu Jesu Kristu.” (Varoma 3:23, 24) Mbimo yi Paulo a nga wombawomba ngu “mtamo wa kateko” ya Txizimu ene a thumisile dipswi da txigriki adi di wombawombako ngu kuningela txilo txa txinene ka m’thu na u si rinzeli ku tshumetelwa, i ku ti hi si kotiko ku ti maha. — Wona dikwadru di di ku khene “Titxhamuselo ta mapswi o karata”.

5 Mgondisi mmwane a txhamusete ti to dipswi da Txigriki makhambi o tala di wombawomba ngu ti Txizimu ni Kristu va nga ti maha ti to ve khulula vathu ka txiwonho ni lifo. He woneni ti Txizimu txi nga hi mahela, ni ti to kateko ya txona yi nga hi vhuna ngu nzila yihi ti to hi va ni wumangwana wa wunene.

Jehovha a ni wunene wa hombe ni ku a mahile ti a nga ti kota ti to e khulula vathu ngu kuthumisa Jesu

6. I mani wu a vhunekako ngu wunene wa hombe wa Txizimu, ni ku ngu ku txani?

6 Bhiblia yi womba ti to “txiwonho txi wulete ha ditikoni ngu mhaka ya m’thu wa mmweyo, ngu msana ku txi wulela lifo”. Eto ti lo womba ti to ngu kona ha ka txiwonho txa Adhamu, hotshethu ha wonha ni ku ha fa. Kambe Jehovha a ni wunene wa hombe ni ku a mahile ti a nga ti kota ti to e khulula vathu votshe, “ngu ka m’thu wa mmweyo, ene Jesu Kristu”. (Varoma 5:12, 15, 17) Bhibliya yi womba ti to ngu kona ha ka kuengisa ka Jesu vo tala va na divalelwa ni ku va nga rinzela kumana wutomi wo mbi guma.—Varoma 5:19, 21.

7. Ngu ku txani ati Txizimu txi nga hi mahela i di mtamo wa kateko?

7 Jehovha a si sinziseki kurumela Jesu ti to e ta hi fela. Ene a mahile eto ngu kona ha ka wunene wakwe wa hombe. Ngu koneho a hi khulute ka txiwonho ni lifo. Kha ngaho ni wa mmweyo a fanelwako ngu ti Jehovha ni Jesu va nga hi mahela. I ngu nzila yoneyo yi dhanwako ku i mtamo wa kateko. Ta tsakisa ku va ni lungelo yo kombela  kudivalelwa ni kutshumela hi mana wutomi wo mbi guma! Ngaku hi txi ninga lisima ti Txizimu txi nga hi mahela, hi nava hi txi maha ti ti txi tsakisako mbimo yotshe.

NINGA LISIMA MTAMO WA KATEKO YA TXIZIMU

8. Ngu tihi ti hi si faneliko ku timaha?

8 Ditshuri ti to Jehovha wa ti lava ku hi divalela siwonho sathu, hambi i di sa mtima kuphum. Kambe kha ha fanela kuthumisa mtamo wa wunene wa Jehovha kota txivangelo txa ti to hi maha to biha, hi txi pimisa tiya: ‘Jehovha a na ni divalela.’ Ka masiku a vapostoli, makristu mamwane ma ti pimisa ngu nzila yoneyo. (Lera Judha 4.) Nyamsi ti lava ti to hi ti wonela kasiku hi si londiseli txitshungo ti ti nga mahako ti to hi pimisa kufana ni txona.

9, 10. Paulo kumweko ni makristu mamwane ma khulutwe ka txiwonho ni lifo ngu nzila yihi?

9 Paulo a gete makristu ti to ti bihile ti to ve simama ve wonha ngu kupimisa ti to va na divalelwa ngu Txizimu. Paulo a va gete ti to va sa fanela kupimisa ngu nzila yoneyo nguko se vona va ti fite “ngu ditshelo da txiwonho”. (Lera Varoma 6:1, 2.) Ti womba txani toneto?

Ti lava hi maha txisungo txa ti to ina hi na kongomisa mapimo athu ni kuvayilela minavelo yo biha mwendo hi na si leka sotshe si hi kongomisa

10 Txizimu txi thumisile lifo la Jesu ti to txi divalela txiwonho txa Paulo ni makristu mamwane a mbimo yoneyo. Jehovha a sawute makristu oneyo ngu moya wo basa ti to me va vanana vakwe. I di ku ma to ko simama ma di thembekile ma di mani lungelo yo hanya nzumani ni kufuma kumweko ni Kristu. Kambe ngu ku txani Paulo a ti wombile ti to vona se va di fite “ngu ditshelo da txiwonho” na va di ngadi va txi hanya? Etxo i di txidinganiso txa ti ti nga maheka ngu Jesu. Paulo a ti khene Jesu a di fite e tshumela e hanya ti to a si ngadi e fa. I ngu nzila yoneyo, lifo kha la wu mana kambe wukhalo ka Jesu. Ngu nzila yi yi fanako, makristu ma di fite ngu ditshelo da txiwonho nguko se ma si ngadi me kongomiswa ngu minavelo yo biha. Wutomi wawe wu ti txitxile ngu kupelela. Ona ma txi ti karatela kutsakisa Txizimu. Ngu nzila yoneyo vona va di ‘fite ngu ditshelo da txiwonho, kambe ma txi hanya ngu ditshelo da Txizimu, ngu Kristu Jesu’.—Varoma 6:9, 11.

11. I ngu nzila yihi Makristu nyamsi ma nga “fa ngu ditshelo da txiwonho”?

11 Ku wombwa txani ngu makristu Nyamsi? A nathu “ha fa ngu ditshelo da txiwonho” ngu nzila yihi? Ku ti lava hi ta nga maha to biha hi si se tiziva ti to ti bihile ka Jehovha. Athu hi di ‘sithumi sa ti to biha ni ti ti lwisanako ni mlayo’, mwendo ku hi di “tikhumbi ta txiwonho”. (Varoma 6:19, 20) Mbimo yi hi nga gonda ka Bhiblia mayelano ni ti hi fanelako kumaha ti to hi tsakisa Txizimu, hi txitxile to kari ka wutomi. Ngu msana hi tiningetela ka Jehovha ni kubhabhatiswa. Koneho hi va ni minavelo yo lava kuengisa Jehovha ni ku lava ku mtsakisa. Ngu nzila yoneyo hi nga womba ti to se hi “thukunyutwe ka txiwonho” ni ku se hi “tikhumbi ta kululama”.—Varoma 6:17, 18.

12. Ngu tihi ti hi fanelako ku ti sawula?

12 Hambiketo Paulo a ti khene: “Se konkuwa txiwonho txi nga thuke txi fuma mmidi wanu, awu wu fako, ngu kutumeletela minavelo ya wona yo biha.” (Varoma 6:12) Eto ti kombisa ti to hi fanete hi sawula. Ti lava hi maha txisungo txa ti to ina hi na vayilela mapimo ni minavelo yo biha mwendo  hi na si leka si hi ruma. Hi nga ti wotisa tiya: ‘Ina ni zumbela kualakanya ngu to biha, aha koza ni ti maha? Mwendo na ma thavisa ngu txikuluveta mapimo wonewo?’ Ngaku hi txi ninga lisima mtamo wa wunene wa Txizimu, hi na maha ti hi nga ti kotako ti to hi txi tsakisa.

XULA KA YIMBI YO LWA NI TXIWONHO

13. Nji txani txi txi kombisako ti to hi nga tikota kumaha ti i kuta tinene?

13 Ka mbimo ya Paulo, vamwane se va ti mahile to biha, kambe va gondile ngu Jehovha ni ku va txitxile wutomi wawe. Va tshumete ve pfa tingana ka mahanyelo awe a kale. Ngu txikombiso kheya korinto vamwane i ti makhokhokho, vavamna va va mahako txiwonho txa tingana ni mwamna kulowe, vagelezi, vakhozeli va sizimu sa walo ni sidhakwa. (Varoma 6:21; 1 Vakorinto 6:9-11) Makristu a kheya roma ni ona ti txi lava me txitxa to kari. Paulo a ti khene: “mi nga ningeleni sihango sanu kuwonhani, si maha matxhari a ku ambi lulama, aniko ti ningeleni ka Txizimu, nga va va nga huma kufani, ve hanya, mi teka sihango sanu si maha matxhari a kululama, a kuthumela Txizimu.” (Varoma 6:13) Paulo a txi tsaniseka ti to va nga ti kota kusimama ve maha ti i ku ta tinene ni ku ya masoni ve mana mtamo wa kateko ya Txizimu.

14, 15. Ngu tihi ti hi nga ti wotisako tona?

14 Ta fana ni nyamsi. Vanathu vamwane va pindile ngu ka siemo si si fanako ni sa vathu avale va Korinto. Kambe va txitxile wutomi ve khata kumaha ti i ku ta tinene msana kova va di zivile Jehovha. Ti txi fana ni kuva va di “sambile ve basa”. Ditshuri ngu ti to hotshethu ha txitxa to kari ka wutomi ti to hi tsakisa Jehovha. Hambi ni msana ko va hi ti divaletwe ha simama hilwa ni minavelo yo biha, hi thumisa wutomi wathu ti to hi thumela Jehovha. Hi maha toneto nguko ha wu ninga lisima mtamo wakwe wa wunene.

15 Ti ha kubasani ti to kha hi lavi kumaha tile vakorinto va nga txi ti maha to biha. Kha ha fanela hi alakanya ti to hi txi zumbela kumaha siwonho sa hombe Jehova a na hi kombisa mtamo wakwe wa wunene e tshumela e hi divalela. Kambe hi nga ti wotisa tiya: Ina hi ti emisete kumaha ti hi nga ti kotako ti to hi engisa Jehovha ka totshe? Ku wombwa txani ngu m’thu wu a ku khene kumaha txiwonho tximwetxo basi kha ta biha?—Varoma 6:14, 17.

16. Paulo a ti kombisile ngu nzila yihi ti to ti ni lisima kulwa ni siwonho si si nga mbi kombiswa ka 1 Vakorinto 6:9-11?

16 Paulo a si mahi to biha a ati ti nga wombwa ka dibhuku da 1 Vakorinto 6:9-11. Kambe ene i si nga m’thu wo hetiseka. Paulo a wombile tiya: “kambe ani ngu mtumbuluko wangu ni m’thu wo xuleka, ni xavisilwe ni mahwa khumbi ya txiwonho,  Ngukusa ati ni ti mahako kha ni ti zivi; nguko kha ni mahi ti ni ti dhundako, aniko ni maha ti ni ti nyenyako.” (Varoma 7:14, 15) Ti to e tsakisa Jehovha, ti txi lava ti to e lwa ni minavelo yo biha. (Lera Varoma 7:21-23.) Hi fanete kutekelela Paulo ngu kumaha ti hi nga ti kotako ti to hi engisa Jehovha ka totshe.

17. Ngu ku txani hi txi lava kuva vo thembeka?

17 Ngu txikombiso, hi lava kuva vo thembeka, nguko eto ngu ti Jehovha a lavako ti to hi ti maha. (Lera Mavingwa 14:5; Vaefesu 4:25.) Sathane i “tate wa makuhu”. Ananiya ni msikati wakwe va fite ngu mhaka ya makuhu. Athu kha hi hembi nguko kha hi ti lavi kufana navo. (Johane 8:44; Mithumo 5:1-11) Kambe kuva wo thembeka ti ni lisima ngutu kupinda kwa mbi hemba. Ngu toneto, ti to hi ninga lisima mtamo wa wunene wa Txizimu ti lava hi thembeka ni ka silo simwane.

18, 19. Kwa mbi thembeka ti womba txani?

18 Jehovha a gete tiya va ka Israeli: “Sawulekani, nguko Ani, MKOMA, Txizimu txanu ni sawulekile.” Nji txani txi va nga ti fanete ku txi maha ti to ve va vo sawuleka? Jehovha a ti khene: “Mi nga peni, mi nga dyeleleni, mi nga wombeni makuhu, kasiku kanganyisa m’thu wa ditikoni kwanu.” (Levhi 19:2, 11) Mbimo yi hi mahako ti to  m’thu e kholwa ka ti i ku makuho, hi kombisa ti to kha ha thembeka. Hambi hi sa womba makuhu ngu ku kongoma, hi nava hi txo kanganyisa vathu.

Ina ha thembeka mwendo ha kanganyisa vamwane? (Wona ndimana 19)

19 Ngu nzila muni? Ngu txikombiso, dijaha dimwane di gete mtholi wa dona ni vathumi kulowe ti to di lava ku kuluveta kutxhayisa nguko di lava ku ya wonana ni dhokodhela. Kambe ditshuri ngu ti to di txi lava ku kuluveta kutxhayisa ti to di kota ku enda. Ka dhokodhela di txo la ku ya siya “sikambelo basi”. Dijaha dile di txi lava ti to vamwane ve kholwa ka makuhu a dona. Ina toneto ti womba ku da thembeka? Mwendo ku do kanganyisa vamwane? Vathu vamwane va hemba ti to ve kota kumana ti va ti lavako ni kuvayilela txitsayiso txo kari. Kambe Jehovha a di khene: “Mi nga kanganyiseni.” Athu hi lava kuengisa Jehovha ni kumaha ti a ku khene ndinene ni ku ti basile.—Varoma 6:19.

20, 21. Hi fanete kumaha txani ti to hi tsakisa Txizimu?

20 Ditshuri ti to hi lava kuva vo thembeka ka vamna vathu ni ka vasikati vathu ni kuva hi si mahi siwonho sa hombe. Kambe, hi txi lava kutsakisa Jehova ti lava hi maha to pinda toneto. Ngu txikombiso, kha hi nga vathu va wugango, kambe kha hi xaleli mafilimu ni milongoloko ya TV ayi yi wombawombako ngu timhaka ta mataho. Kha hi nga madevi, kambe kha hi seli ha koza hi wonekisa kubha hi levile. Kutilava kha ti hehuki kuvayilela mtxhamu wonewo, kambe hi nga ti kota.

21 Hi lava kumaha ti Paulo a nga ti womba: “Se konkuwa txiwonho txi nga thuke txi fuma mmidi wanu, awu wu fako, ngu kutumeletela minavelo ya wona yo biha” (Varoma 6:12; 7:18-20) Ditshuri ti to kha ha hetiseka ni ku hi vawonhi. Kambe mbimo yi hi ti karatako ti to hi si mahi to biha, ti kombisa ti to ha wu ninga lisima mtamo wa kateko ya Txizimu ni Kristu.

22. Ngu yihi wuyelo hi no yi mana ngu kuengisa Jehovha?

22 Ngu mhaka ya mtamo wa kateko ya Txizimu, hi nga divalelwa siwonho sathu. Ta tsakisa kuziva toneto! Ngu nzila yoneyo, ti lava hi ti karata ti to hi si mahi ti ti si tsakisiko Jehovha, hambiku vamwane va nga wombako ti to kha ta biha ngutu. Ngu yihi wuyelo hi no yi mana ngu kuengisa Jehovha? Paulo a di khene: “Akuwa mi nga thuswa ka txiwonho mi maha tikhumbi ta Txizimu, mi bhindute mihando yi yi yisako kubasiswani, akuwa ku hokisako ka wutomi wo mbi guma.”—Varoma 6:22.