Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Muwoneleli—Wa txigondo  |  Julho wa 2017

Txizimu txi na “katekisa otshe makungo ako”

Txizimu txi na “katekisa otshe makungo ako”

“Veka ka MKOMA minavelo yako ene a na kuninga kuxuva ka mbilu yako.”—MASALMU 37:4.

TINDANDO: 89, 140

1. Ngu ku txani mphya a di fanete ku ti mahela txisungo txa mbimo yi yi tako? Nji txani txi txi nga mu vhunako ti to a si vileli ngutu? (Wona mfota wu wu ku makhatoni.)

AWE mphya u maha txani ngako u txi lava kuenda? Ditshuri ti to u si nze ku khukha, u khata ngu kuziva ti to u ya hani. Ngu toneto, wutomi wathu wu fana ni liendo. Ngako u ku ngadi mphya, konkuwa i mbimo yo maha makungo a mbimo yi yi tako. Kambe toneto kha ti hehuki. Dihorana di di dhanwako ku i Heather di khene: “Ta ni thavisa kuziva ti to ni fanete ku ti mahela txisungo txa ti ni lavako ku timaha ka wutomi wangu!” I di ti to nawe u tipfa ngu nzila yoneyo, khumbula ti to Jehovha a ti khene: “U nga thave txilo, nguko ani ni kumweko ni nawe, u nga dhudhumeli, nguko ani ni Txizimu txako. Ani na kutsanisa ni ku ku vhuna.”—Isaya 41:10.

2. U ti zivisa ku txani ti to Jehovha a lava ti to u maha txisungo txi txi no kumaha u tsaka mbimo yi yi tako?

2 Jehovha a lava ti to u maha makungo a mbimo yi yi tako ngu wutxhari. (Eklesiaste 12:1; Matewu 6:20) Ene a lava ti to u tsaka. Eto ta pfisiseka ngu kuwona, kupfa ni kugwesa silo si  a nga si vanga. Jehovha wa hi khatalela ngu tinzila to tala, wa hi ninga mkongomiso ni ku hi gondisa a ti hi fanelako kuhanyisa tona. Kambe kha tsaki hi txi ndaka milayo yakwe. Ene a womba tiya ka vale va si londetiko mkongomiso wakwe: “Mi sawute kumaha a ti ni si ti laviko. . . . Sithumi sangu si na tsaka, kambe anu mi na thelwa tingana. Sithumi sangu si na embelela si txi tsaka, kambe anu mi na peka tihuwa ngu kupfa kupanda, mi na dila ngu kupandiseka ka mbilu.” (Isaya 65:12-14) Hi txi maha sisungo ngu wutxhari hi na dhumisa Jehovha.—Mavingwa 27:11.

MAHA MAKUNGO YA MA NO KU TISELA LITSAKO

3. Ngu tihi ati Jehovha a ti lavako kwako?

3 Ngu tihi ati Jehovha a ti lavako kwako? Ene a lava ti to u tsaka, u m’ziva ni ku mthumela. Ene a hi vangile ngu nzila ya yinene. (Masalmu 128:1; Matewu 5:3) Kambe sihari si vangilwe ngu nzila yo hambana ni nathu. Nguko sona si txa nga mana sakudya, si mana mati ni ku velekana si tsakile. Kambe Jehovha a lava ti to u tsaka ngu makungo aya u ma mahako. M’vangi wako i “Txizimu txa lirando”, “Txizimu . . . txa makatekwa”, atxi txi nga vanga m’thu ngu “txifaniso txa txona”. (2 Vakorinto 13:11; 1 Timoti 1:11; Genesisi 1:27) U na tsaka loko u txi tekelela lirando la Txizimu txathu. Bhiblia yi khene: “Kuha i kateko ya hombe ngutu kupinda kuhiwa.” (Mithumo 20:35) Ina awe u ta nga tipfa ngu nzila yoneyo? Eto ngu tona ti lavekako ti to u kota kutsaka. Jehovha a lava ti to u maha sisungo si si no kombisa lirando li u ku nalo ngu ngene ni vamwane.—Lera Matewu 22:36-39.

U na tsaka loko u txi kombisa lirando

4, 5. Nji txani txi nga maha ti to Jesu e tsaka?

4 Jesu a vekile txikombiso txa txinene ka vaphya. Mbimo yi i nga ti ngadi mphya, ene a ti sakana. Bhiblia yi khene ku ni “txikhati txa kutsaka” ni “txikhati txa kusinya”. (Eklesiaste 3:4) Jesu a ti gonda Mibhalo ti to e tsanisa wuxaka wakwe ni Jehovha. Mbimo yi a nga ti ni 12 wa malembe, ene a ti zumba dithepeleni a txi bhulisana ni vagondisi ngu timhaka ta moya. Vona va xamalisilwe ngu “wuzivi ni tixamulo takwe”.—Luka 2:42, 46, 47.

5 Mbimo yi Jesu a nga kula, ene a tsakile ngu kumaha ati Txizimu txi nga ti m’gete ku e timaha. Txizimu txi ti lava ti to ene e ya “huwelela mahungu a manene ka sisiwana . . . ni ka mabhofu kuningwa kutshumela me wona”. (Luka 4:18) Masalmu 40:8 yi txhamusela matipfelo a Jesu, yi khene: “Ni tsaka ngutu ngu kumaha kuranda kwako, Txizimu txangu.” Jesu a tsakile ngu kugondisa vathu mayelano ni Tate wakwe. (Lera Luka 10:21.) Msana kova a di txhumayete wamsikati wa Musamariya, Jesu a gete vagondiswa vakwe atxi: “Sakudya sangu ngu kumaha kuranda ka wule a nga ni ruma ni kuhetisa m’thumo wakwe.” (Johane 4:31-34) Ene a ti tsakile nguko a kombisile lirando ka Txizimu ni ka vamwane. I di ti to nawe wa maha eto, u na tsaka.

6. Ngu ku txani i di ta tinene kubhula ni vamwane ngu makungo ako a mbimo yi yi tako?

 6 Makristu o tala ma belete mthumo wa wunyaphandule i di ngadi vaphya ni ku eto ti va mahile ve tsaka. Ina u ta nga bhula navo ngu makungo ako? Bhiblia yi khene: “Aha ku ku singa ni wusungukati makuhu a m’thu ma hangalaka, aniko ahale ku ku ni valayeli vo tala, mixuvo ya m’thu ya tsaniswa.” (Mavingwa 15:22) Vona va nga kugela ati mthumo wa wunyaphandule wu nga va vhunisa tona ni ti nawe wu nga kuvhunisako tona ka wutomi wako. Jesu a gondile to tala ka Tate wakwe mbimo yi a nga ti nzumani. Hambi mbimo yi a nga ta ha mafuni, ene a simamile e gonda. Ene a tsakile ngu kugela vamwane mahungu a manene ni kuxayisa wuthembeki wakwe ka siemo so nemela. (Lera Isaya 50:4; Vahebheru 5:8; 12:2) Konkuwa he wone ti to mthumo wa mbimo yotshe wu nga kuninga litsako ngu nzila yihi.

NGU KU TXANI MTHUMO WO TXHUMAYELA I DI WA LISIMA NGUTU?

7. Ngu ku txani vaphya vamwane va txi tsaka ngu mthumo wo txhumayela?

7 Jesu ati khene: “Tsulani mi txi ya phindula vamatiko votshe ve maha vagondiswa . . . mi txi va gondisa.” (Matewu 28:19, 20) I di ti to wa maha makungo o va nyaphandule wa mbimo yotshe, u nava ni wutomi wo tsakisa ni ku u na dhumisa Txizimu. Ti to u kota ku humelela ti lava mbimo ni wusikoti. Mwanathu wu a dhanwako ku i Timothy awu a nga khata kuphandula i di ngadi mphya a khene: “Mthumo wa mbimo yotshe wa ni tsakisa nguko na tikota ku kombisa lirando langu ka Jehovha. Makhatoni ni si tikoti kukhata sigondo sa Bhiblia, kambe mbimo yi ni nga rura ni ya ka wukhalo wu wu ku ku ni txilaveko, ni tute sigondo so tala sa Bhiblia ngu mtxima wumwewo basi. Txigondo tximwetxo txi khatile kuta mitshangononi. Ngu msana ni yite ka Txikolwa txa Bhiblia txa vanathu va i ku Magwenda, ni amukete txiavelo txa txiphya ni ku ni tute mune wa sigondo. Ta ni tsakisa kugondisa vathu ni kuwona moya wo sawuleka wu txi txitxa wutomi wawe.” * (Wona txhamuselo ya hahatshi.)—1 Vatesalonika 2:19.

8. Ngu tihi ati vaphya vamwane va nga ti maha ti to ve kota kuvhuneta ka mthumo wo txhumayela?

8 Vaphya vamwane va mahile makungo o gonda lidimi limwane. Ngu txikombiso, mwanathu wa America wu a dhanwaku ku i Jacob a khene: “Mbimo yi ni nga ti ni 7 wa malembe kutala ka va ni nga ti gonda navo txikolwa i ti va Vietnã. Se ani ni ti lava kubhula navo ngu Jehovha ngu lidimi lawe. Koneho ni khatile ku fananisa Muwoneleli wa txingiza ni wa Txivietnami, ti to ni gonda lidimi lonelo. Ni tshumete ni maha wungana ni vanathu va dibanza da lidimi la Txivietnami. Mbimo yi ni nga ti ni 18 wa malembe ni khatile kuthuma kota nyaphandule, ngu msana ni yite ka Txikolwa txa Bhiblia txa Vanathu va i ku Magwenda. Eto ti ni vhuni ka mthumo wangu wa wunyaphandule, aha ni nga va didhota ka mtxawa wa lidimi la Txivietnami. Vathu va Vietnami va xamate ni txi bhula navo ngu lidimi lawe. Vona va ti ni amukela ni ku makhambi mamwane va txi tumela gondo ya Bhiblia. Kasi vamwane vawe va bhabhatisilwe.”—Mithumo 2:7, 8.

9. Ngu tihi a ti mthumo wo txhumayela wu hi gondisako tona?

 9 Mthumo wo txhumayela wa hi gondisa kubhulisana ni vathu ngu nzila ya yinene ni ku va vo thembeka. (Mavingwa 21:5; 2 Timoti 2:24) I singeto dwe, wona wa vhuna ti to u kota kuengetela wuzivi wako wa Bhiblia. Wu tshumela wu kuvhuna ti to u va hafuhi ni Jehovha.—1 Vakorinto 3:9.

10. U nga li manisa ku txani litsako ka mthumo wo txhumayela hambi i di ti to vathu kha va tsakeli?

10 Mthumo wo txhumayela wu nga maha ti to u tsaka hambi i di ti to mbadotho vathu va va tumelako kugonda Bhiblia ka wukhalo wu u ku ka wona. Ti to wu kotwa kumahwa mthumo wuwa, dibanza di thuma kumweko kota mtxawa. Ti singa ni mhaka ni ti to i mwanathu mmweyo a nga mana m’thu wu a nga tsakela eza eya bhabhatiswa, kambe txa lisima ngu ti to hotshethu ha sengela ka mthumo wuwa. Ngu txikombiso Brandon, awu a nga heta 9 wa malembe a txi txhumayela ka wukhalo wu ku nga ti singa ni vathu vo tala va va tsakelako a khene: “Na tidhunda kutxhumayela nguko ngu ti Jehovha a nga ni ruma tona. Ni khatile kuphandula mbimo yi ni nga heta txikolwa. Na tsaka ngu kukuzeta vaphya ka dibanza dathu ti to ve kula ngu didhawa da moya. Ngu msana ni yite ka Txikolwa txa Bhiblia txa vanathu va i ku Magwenda, koneho ni ti ya amukela txiavelo txo rura ni ya ka wukhalo wumwane. Kha ni se mana m’thu wo tsakela eza eya bhabhatiswa, kambe vamwane se va navo. Kambe na tsaka ngu kuva ni di mahile makungo o belela mthumo wo txhumayela.”—Eklesiaste 11:6.

MALUNGELO YA MA MANWAKO NGU VA VA KU NI MAKUNGO

11. Ngu tihi tinzila timwane to andisa mthumo wako ka Jehovha kota mphya?

11 Ku ni tinzila ta tingi to andisa mthumo wako ka Jehovha. Ngu txikombiso, vaphya vo tala va vhuneta ka mthumo wo aka. Ngu txikombiso, ku ni mazana a Tinyumba ta Mfumo a ti ti lavako ku akwa. Ewo i mthumo wo dhumisa Jehovha ni ku u nga tsaka ngako u txi sengela ka wona. U nga tshumela u tsaka ngu kuthuma kumweko ni vanathu va txiwamna ni vatxisikati. I singeto dwe u nga gonda ku va mthumi wa mnene ni kuthumisana kwati ni va va wonelelako mthumo wonewo.

Ava va belako ka mthumo wa mbimo yotshe va na mana makatekwa o tala (Wona tindimana 11-13)

12. Mthumo wa wunyaphandule wu nga kutulela malungelo yahi?

12 Mwanathu wu a dhanwako ku i Kevin a khene: “Ku khukhela ni ti ngadi m’dotho ni ti lavile kuthumela Jehovha mbimo yotshe. Ngu magwito ni khatile kuthuma kota nyaphandule mbimo yi nga ti ni 19 wa malembe. Ti to ni kota ku tihanyisa ni thumile mbimonyana ni mwanathu wu i nga ti muaki. Ni gondile kutshulela tinyumba, kuveka majanela ni matimba. Koneho ni zivile ti to ku ni txilaveko txo akwa Tinyumba ta Mfumo khe Joni. Ni tatisete diphepha, se ni dhanwa ti to ni ya vhuneta. Ahawa Joni ni thuma ka mtxawa wo aka Tinyumba ta  Mfumo ni ku na thuka ni txiya ka makhalo mamwane mavhikinyana o kari. Mtxawa wu ni thumako nawo, kwangu wu fana ni mwaya wathu. Hi zumba kumweko, hi gonda kumweko Bhiblia ni kuthuma kumweko. Ni tshumela ni tsaka ngu kuhuma thembwe ni vanathu va wukhalo wuwa divhiki ni divhiki. Makungo ya ni nga ma maha ni di ngadi m’dotho ma ni tsakisile ngu nzila yi ni nga ti sa yi emela.

“Makungo ya ni nga ma maha ni di ngadi m’dotho ma ni tsakisile ngu nzila yi ni nga ti sa yi emela”

13. Ngu ku txani vaphya va txi tsaka ngu kuthumela Jehovha va di Bhetele?

13 Vamwane ava i ku vaphandule konkuwa va thuma Bhetele. Kuthuma Bhetele ta tsakisa nguko yotshe mithumo yi yi mahwako kheya yi mahelwa Jehovha. Mwaya wa Bhetele wu vhuna mabanza ti to me mana sakudya sa moya ngu mbimo ya kona. Mwanathu wu a dhanwako ku i Dustin awu a thumako Bhetele a khene: “Ku khukhela ni di ni 9 wa malembe ni ti ni mixuvo yo bela ka mthumo wa mbimo yotshe. Ni khatile ku va nyaphandule mbimo yi ni nga heta txikolwa. Msana ka dilembe ni hafu, ni rambilwe ti to ni ya Bhetele, aha ni nga gonda mthumo wo ganja ni kumaha maprograma a makomputadhori. Bhetele ngathu hi khatako hi pfa ati mthumo wo txhumayela wu kulisako tona. Na ti dhunda kuthuma kona nguko a ti hi ti mahako hi vhuna vathu ti to ve va hafuhi ni Jehovha.”

NGU YAHI MAKUNGO AKO A MBIMO YI YI TAKO?

14. U nga ti kotisa kutxani ku ti lulamisela ti to u belela mthumo wa mbimo yotshe?

14 U nga ti lulamisela ngu nzila yihi ti to u  bela ka mthumo wa mbimo yotshe? Ti to u thumela Jehovha ngu ha u nga kotako ngu kona, ti lava u andisa tifanelo tako ta moya. Ngu kuva ni gondo ya Bhiblia mbimo yotshe, u alakanyisisa ngu ti u ti gondako, ni ku tsanisa likholo lako ngu kuya mitshanganoni ya dibanza. U di txikolwani tshukwatisa wusikoti wako ngu kubhula ni vamwane ngu mahungu a manene. Kombisa ti to wa khatala ngu vathu ngu ku va wotisa siwotiso ngu wutxhari u tshumela u engisela kwati tixamulo tawe. U nga tshumela u ti ningeta ka mithumo ya dibanza yo fana ni kuvhuneta ko basisa mwendo kulungisa Nyumba ya Mfumo. Jehovha a tsakela kuthumisa ava va ti vekako hahatshi ni kuthuma ngu kutidhunda. (Lera Masalmu 110:3; Mithumo 6:1-3) Mpostoli Paulo a rambile Timoti ti to e thuma kota murumiwa nguko ene “a ti sumwa wunene ngu vanawe”.—Mithumo 16:1-5.

U di txikolwani tshukwatisa wusikoti wako ngu kubhula ni vamwane ngu mahungu a manene

15. U nga maha txani ti to u mana mthumo wu wu no kuvhuna mbimo yi u kunyaphandule?

15 Vanyaphandule vo tala ni vona va yi lava mithumo yo tihanyisa. (Mithumo 18:2, 3) Ti to u mana mthumo ka wukhalo wanu, ku ti lava ti nga lava u maha kurso yo kari. Kombela txivhuno ka muwoneleli wa txigava ni ka vanyaphandule vamwane. Se ngako Bhiblia yi wombako ti to “yotshe mithumo yako yi ningele ka MKOMA, otshe makungo aku ma na humelela”. Ngu ditshuri ti na mahisa toneto.—Mavingwa 16:3; 20:18.

16. Ku va nyaphandule ti na ku vhuna txani mbimo yi ti tako?

16 Tsaniseka ti to Jehovha wa ti lava ti to u “mana wutomi wa ditshuri” ni ku va ni litsako mbimo yi yi tako. (Lera 1 Timoti 6:18, 19.) Mthumo wa mbimo yotshe wu kuvhuna ti to u vitwa ngu didhawa da moya ngako u no thuma ni vanyaphandule vamwane. Se vamwane va woni ti to aku va nga belela mthumo wa mbimo yotshe i di ngadi vaphya, va gwita ve va ni wukati wo tsakisa. I singeto dwe, ava va tekanako se i di vanyaphandule, va simama ve phandula votshe.—Varoma 16:3, 4.

17, 18. Mbilu yako yi pateka ngu nzila yihi ka kumaha makungo ako?

17 Masalmu 20:4 yi womba tiya ngu Jehovha: ‘Ene a na ku ninga asiya mbilu yako yi si navelako, e katekisa otshe makungo aku.’ Ngako u txi pimisa ngu ti u no ti maha mbimo yi yi tako, alakanya ngu ti u lavako kumaha ngu wutomi wako. Alakanya ngu ti Jehovha a ti mahako konkuwa, se u wona ti to awe u nga maha txani ka mthumo wakwe. Ngu magwito, maha makungo o maha ati ti mu tsakisako.

18 Ngako u txi maha makungo o thumela Jehovha ni ku mu dhumisa, u na tsaka. Ngu ditshuri Jehovha “a na kuninga kuxuva ka mbilu yako”.—Masalmu 37:4.

^ par. 7 Konkuwa txikolwa txiya txi dhanwa ku i Txikolwa txa Vatxhumayeli va Mfumo.