Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Marevhista A A Sentinela Ni Despertai!

U nga maha bhaxara ya marevhista athu ya ma nga seketelwa ka Bhiblia ngu tidimi ti ti pindako 200. Direvhista da A Sentinela di hi niga txhamuselo ya ti ti mahekako ha mafuni, ngu kuya ngu siprofeto sa Bhblia. Direvhista diya di thavelela vathu ngu mahungu a manene a Mfumo wa Txizimu di tshumela di kuzeta vathu ti to ve kholwa ka Jesu Kristu. Despertai! di komba nzila yo lwisana ni sikaratu sa masiku yawa di tshumela di kuzeta vathu ve kholwa ti to Mvangi wathu na hetisisa txithembiso txakwe txo tisa mafu a maphya o dikha ni o zumbiseka.

Bhala lidimi li u li lavako ha va nga khona tidimi, u gwita u phwita ha va nga kona Lava, u na wona mabhuku ya ma kuho ngu lidimi lonelo

 

MA WONE NGU
Kuhangalaka
Layeni

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO

MUWONELELI—WA TXIGONDO