Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Ngu yahi mahungu a manene aya matako ngu ka Txizimu?

 GONDO 10

U nga Wu Zivisa Ku txani Wukhozeli wa Ditshuri?

U nga Wu Zivisa Ku txani Wukhozeli wa Ditshuri?

1. Ina kova ni wukhongeli wumwewo basi wa ditshuri?

“Ti woneleni vaprofeti va makuhu”​—MATEWU 7:15.

Jesu a gondisile vapizani vakwe wukhongeli wumwewo basi, i ku wukhongeli wa ditshuri. Wona wu fana ni nzila ayi yi yisako ka wutomi wo mbi guma. Jesu a ti khene hi nga vavangi va yi manako nzila yoneyo. (Matewu 7:14) Txizimu txi amukela wukhozeli wu wu nga seketelwa ka Dipswi da txona da ditshuri. Vakhozeli votshe va ditshuri va tumela ti ti fanako.​—Gonda Johane 4:23, 24; 14:6; Vaefesu 4:4, 5.

2. Jesu a ti khene txani ngu makristu a makuhu?

“Va womba ti to va ziva Txizimu aniko va txi lamba ngu mahanyelo ya awe”​—TITOSI 1:16.

Jesu a hi alakanyisile ti to vaprofeti va makuhu va ti na nyenyezisa wukristu. Ngu hahanze va woneka va txi fana ni vakhozeli va ditshuri. Titxhetxheni kwawe va womba ti to makristu. Kambe vathu vonevo u nga va wona ngu mihando yawe. Ngu nzila yihi? O va wukhozeli wa ditshuri basi awu wu ku ni makristu a ditshuri a ya ma ku ni tifanelo tatinene ni simaho si ti hehukako ku wonwa ngu vathu.​—Gonda Matewu 7:13-23.

3. U nga va zivisa ku txani vakhozeli va ditshuri?

Xolisisa sikombekiso siya sa mtxhanu:

  • Vakhozeli va ditshuri va xonipha diBhibhele kota Dipswi da Txizimu. Va ti karatela ku hanya ngu milayo ya dona. Ngu koneho, wukhongeli wa ditshuri wa hambana ni wukhongeli wu wu seketelwako ka mialakanyo ya vathu. (Matewu 15:7-9) Vakhozeli va ditshuri va hanya ngu ku tumelelana ni ti va ti gondisako.​—Gonda Johane 17:17; 2 Timoti 3:16, 17.

  •   Vapizani va ditshuri va Jesu va xonipha ditina da Txizimu, i ku Jehovha. Jesu a xoniphile ditina da Txizimu ngu ku va a txi di pfalisa. A vhuni vathu ti to ve ziva Txizimu e tshumela e va gondisa ku maha mkombelo a ti to ditina da Txizimu di sawulekiswa. (Matewu 6:9) A hawa u zumbako kona, ngu wuhi wukhongeli wu wu pfalisako ditina da Txizimu?​—Gonda Johane 17:26; Varoma 10:13, 14.

  • Makristu a ditshuri ma txhumayela ngu Mfumo wa Txizimu. Txizimu txi rumile Jesu ti to e ya txhumayela mahungu a manene a Mfumo. Mfumo wa Txizimu ngu wona basi themba ya vathu. Jesu a simamile e wombawomba ngu wona kala mbimo yi a nga fa ngu yona. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) A wombile ti to vapizani vakwe va ti na txhumayela ngu wona. Ku nga ti m’thu a txi ta m’tini kwako e ta wombawomba ni nawe ngu Mfumo wa Txizimu ina a nava i di wa wukhongeli wuhi?​—Gonda Matewu 24:14.

  • Vapizani va Jesu kha va mahi txienge txa mafu yawa o biha. U nga va wona ngu kwa mbi sengela ka politika mwendo ka tiyimbi ta tixaka. (Johane 17:16; 18:36) Kambe kha va endeteli mahanyelo a mafu yawa ma ku ni phango.​—Gonda Jakobe 4:4.

  • Makristu a Ditshuri ma dhundana ngutu. Dipswi da Txizimu di va gondisa ku xonipha vathu va tixaka totshe. Hambi ku timbimo to tala wukhongeli wa makuhu wu seketelako tiyimbi ta lixaka, vakhozeli va ditshuri kha va tumeli ku maha toneto. (Mika 4:1-3) Makhaloni yeto, Makristu a ditshuri ngu nzila ya wutxhari ma thumisa mbimo ni silo sa wona ku na vhuna ni ku kuzeta vamwane.​—Gonda Johane 13:34, 35; 1 Johane 4:20.

4. U nga wu zivisa ku txani wukhongeli wa ditshuri?

Wukhongeli wuhi a wu tigondo ta wona ti nga seketelwa ka Dipswi da Txizimu, a wu wu xoniphako ditina da Txizimu, kambe wu pfalisako Mfumo wa Txizimu kota wona basi themba ya vathu? Ngu wuhi mtxawa wu wu kombisanako lirando wu wu si sengeliko ka tiyimbi? U ti wonisa ku txani?​—Gonda 1 Johane 3:10-12.