Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Sawula lidimi Txitxopi

 GONDO 11

Matshina a milayo ya diBhibhele ma nga hi vhuna ngu nzila yihi?

Matshina a milayo ya diBhibhele ma nga hi vhuna ngu nzila yihi?

1. Ngu ku txani hi txi lava mkongomiso?

Matshina a milayo ya diBhibhele ma nga hi vhikela ngu nzila yihi?​—MASALMU 36:9.

Mvangi wathu a ni wutxhari ngutu ku pinda athu. Ku fana ni Tate wa lirando wa hi khatalela. Txizimu txi si ti lavi to hi ti kongomisa hi pune. (Jeremiya 10:23) Ku fana ni mwanana wu alavaku mkongomiso, hotshethu hi lava mkongomiso wa Txizimu. (Isaya 48:17, 18) Mkongomiso wa matshina a da milayo ya diBhibhele i ningo yo ta ngu ka Txizimu.​—Gonda 2 Timoti 3:16.

Matshina a milayo ni milayo ya Jehovha ma hi gondisa mahanyelo a manene konkuwa ni ku hi komba nzila yo va ni wutomi wo mbi guma mbimo yi yi tako. Akuwa hi nga vangwa ngu Txizimu, hi fanete ku amukela mkongomiso wa txona.​—Gonda Masalmu 19:7, 11, NM; Mtuletelo 4:11.

2. Nji txani matshina a milayo ya diBhibhele?

Matshina a milayo ya diBhibhele makhato a ditshuri. Ku ni timhaka timwane ti ti ku ni milayo yi yi thumako ka tona. (Dheuteronome 22:8) Ti lava hi thumisa wusikoti wathu wo alakanya ku na pfisisa ti to ditshina da mlayo di thumisa ku txani ka txiemo txo kari. (Mavingwa 2:10-12) Ngu txikombiso, diBhibhele di womba to wutomi i ningo yo ta ngu ka Txizimu. Ditshina donedo da mlayo di nga hi kongomisa hi di mthumoni, m’tini ni ka dipfhumba. Di hi vhuna ku hi na zumbi hi di vhikelekile ka tiphango.​—Gonda Mithumo 17:28.

3. Ngu yahi matshina mambidi a milayo aya i ku a lisima ngutu?

Jesu a wombawombile ngu matshina mambidi a milayo a lisima ngutu. Do khata di kombisa txikongomelo txa wutomi wa vathu​—ku ziva Txizimu, ku txi randa ni ku txi thumela ngu ku thembeka. Yoneyo  i mhaka ya hombe, yi fanete ku tekelwa ha msungo ka sotshe sisungo sathu. (Mavingwa 3:6) Ava va yi tekelako ha msungo milayo yiya va amukelwa ngu Txizimu, ni ku mana litsako la ditshuri ni wutomi wo mbi guma.​—Gonda Matewu 22:36-38.

Da wumbidi di nga hi kongomisa ti to hi va ni wuxaka wa wunene ni vathu vamwane. (1 Vakorinto 13:4-7) Ku hanya ngu ditshina donedo ti pata ku endeta nzila yi Txizimu txi ñolako vathu ngu yona.​—Gonda Matewu 7:12; 22:39, 40.

4. Matshina a milayo ya diBhibhele ma hi vhuna ngu nzila yihi?

Matshina a milayo ya diBhibhele ma vhuna timwaya ti to ti tshanganiswa kumweko ngu lirando. (Vakolosa 3:12-14, NM) Dipswi da Txizimu di vhikela timwaya ngu ku gondisa milayo yi yi kongomisako​—yo vatekani kha va faneli ku hambana wutomi wawe wotshe.​—Gonda Genesisi 2:24.

Ku hanya ngu milayo ya diBhibhele ti hi vhikela ngu didhawa da mialakanyo ni ngu didhawa da matipfelo. Ngu txikombiso vatholi va tsakela ngutu vathumi va va hanyako ngu matshina a milayo ya diBhibhele, i ku kuthembeka ni ku va ni migingiriko mthumoni. (Mavingwa 10:4, 26; Vahebheru 13:18) Dipswi da Txizimu di hi gondisa ti to hi na tsaki ngu wudotho wa si hi ku naso hi thangetisa wuxaka wathu ni Txizimu ku pinda tithomba.​—Gonda Matewu 6:24, 25, 33; 1 Timoti 6:8-10.

Hi txi hanya ngu milayo ya diBhibhele ti vhikela dihanyo dathu. (Mavingwa 14:30; 22:24, 25) Ngu txikombiso, ku engisa milayo ya Txizimu madingano ni ku leva ti hi vhikela ka malwati ya ma dayako ni ka ti phango. (Mavingwa 23:20) Jehovha kha hi tsimbi ku sela wusuki ngu ku pimela. (Masalmo 104:15; 1 Vakorinto 6:10) Matshina a milayo ya Txizimu ma hi vhuna ngu ku hi gondisa ku tiwonela ka simaho ni ka mapimo athu. (Masalmu 119:97-100) Makristu a ditshuri kha ma engisi milayo ya Txizimu ngu ku lava ku ti wuyelisa ma pune. Kambe ma maha toneto ngu ku lava ku dhumisa Jehovha.​—Gonda Matewu 5:14-16.