Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Ngu yahi mahungu a manene aya matako ngu ka Txizimu?

Ngu yahi mahungu a manene aya matako ngu ka Txizimu? Ngu ku txani hi nga ma tumelako? Dibroxura diya di xamula siwotiso soneso.

U nga mahisa ku txani ti to u wuyelwa ngu dibroxura diya

Dibroxura diya di na kuvhuna ti to u tsakela kugonda ngu ku kongoma ka dipswi da Txizimu, Bhiblia. Wona ti to u nga manisa ku txani mibhalo mu ka Bhiblia yako.

Nji txani mahungu a manene?

Lera ti to nji txani mahungu a manene aya matako ngu ka Txizimu, ni ti to ngu txani i di a txikuluveta, ni ku nji txani atxi u fanelako ku txi maha.

I mani Txizimu?

Ina Txizimu txi ni ditina ni ku ina txa khatala ngu ngathu?

Ina mahungu a manene mata ngu ka Txizimu ngu ditshuri?

Hi nga tsaniseka ngu nzila yihi ti to didungula di di ku ka Bhiblia i di tshuri?

I mani Jesu Kristu?

Ngu ku txani Jesu a di fite, nji txani mterulo, nji txani atxi a mahako konkuwa.

Ngu txihi txikongomelo txa Txizimu ngu mafu?

Bhiblia yi txhamusela ti to ngu ku txani Txizimu txi di vangile mafu ni ku ku xaniseka ku na guma ditshiku, ni ku mbimo yi yi tako yi ñote txani ka va va hanyako ha mafuni.

Ngu yihi themba yi yi ku ho ngu gu va kufa?

Ku maheka txani loko hi txi fa? Ina hi nga sikota kuwona ni kudhunda ava va nga fa?

Nji txani Mfumo wa Txizimu?

I mani awu I ku Mfumeli wa Mfumo wa Txizimu ni ku nji txani atxi Mfumo wu no txi hetisisa?

Ngu ku txani Txizimu txi txi tumelela wubihi ni ku xaniseka?

Dhiyabhulosi a khatisile ku txani, ni ku ngu ku txani Txizimu txi di mtumelete ti to e simama e va ho? Ina hi na hoka magwito ka ku xaniseka?

Ina mwaya wa wena wu nga si kotisa ku txani ku va ni litsako?

Jehovha, Txizimu txi txi nga tsaka, a lava timwaya ti ti nga tsaka. Mana sialakamyiso si si thumako sa mu ka Bhiblia sa vavamna, vavasikati, vaveleki ni vanana.

U nga wu zivisa ku txani wukhozeli wa ditshuri?

Ina wu ho wukhongeli wa wumwewo basi wa ditshuri? Alakanyisisa ngu sikombiso sa mtxhanu so tumbula wukhongeli wa ditshuri.

Matshina a milayo ya diBhibhele ma nga hi vhuna ngu nzila yihi?

Jesu a txhamusete ti to ngu ku txani hi txi lava mkongomiso, ni ku ngu yahi matshina mambidi a milayo ya Bhiblia aya i ku ya lisima ngutu.

U nga tshuketisa ku txani ka Txizimu?

Mana ti to ina Txizimu txa engisa mikombelo yotshe, ni ti to hi nga wu mahisa ku txani mkombelo, ni ku nji txani tximwane atxi hi nga txi mahako ti to hi tshuketa ka Txizimu

Ngu yahi mahungu a manene madingano ni wukhongeli?

Ina ku na hoka mbimo ayi vathu votshe va no tshangana ka wukhozeli wa wumwewo va txi khozela Txizimu txa tximwetxo txa ditshuri?

Ngu ku txani Txizimu txi di ni sengeletano?

Bhiblia yi hi gela ti to ngu ku txani ku di lulamisetwe Makristu a ditshuri ni ku ma lulamisetwe ngu nzila yihi.

Ngu ku txani u di fanete kusimama?

Wuzivi wako ngu Jehovha ni Dipswi dakwe wu nga va vhunisa ku txani vamwane? Ngu wuhi wuxaka ni Txizimu awu u nga tidilako ngu wona?