Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Mba Mani Ava Va Mahako Kudhunda ka Jehovha Nyamsi?

 GONDO 14

Ngu sihi sikolwa si vanyaphandule va yako ka sona?

Ngu sihi sikolwa si vanyaphandule va yako ka sona?

Estados Unidos

Txikolwa txa Giliyadhi, Patterson, Nova York

Panama

Se kupinda mbimo ya yingi gondo ya txitimwi i di txifungo txa hombe txa Tifakazi ta Jehovha. Gondo yo sawuleka yi ningwa ava va ningelako mbimo yawe yotshe ka mthumo wo txhumayela Mfumo ti to ve kota ku ‘hetisisa mthumo wawe’.​—2 Timoti 4:5.

Txikolwa txa Mthumo wa Wunyaphandule. Magwito ka dilembe do khata da mthumo wa mbimo yotshe, nyaphandule wa dhanwa ti to eya ka txikolwa txa mtxhanu wa masiku ni dimwedo ka Nyumba ya Mfumo ya hafuhi ni m’tini kwakwe. Txikongomelo ngu vhuna nyaphandule ti to e tshuketa hafuhi ni Jehovha, e kota kutxhumayela kwati, ni ku simama ka mthumo wakwe.

Txikolwa txa Vatxhumayeli va Mfumo. Ka txikolwa txiya txa mitxima yimbidi ku gondiswa vanyaphandule va va nga vitwa, ava va tsakelako kusiya miti yawe ti to ve ya thuma ka wukhalo wu ku ku ni txilaveko. Vona va womba va di tsanisile va txi khona, “Ngani wuwa! Ni rume!” ngu ku eteta nzila ya Mtxhumayeli wa hombe awu a nga ta thuma ha mafuni, Jesu Kristu. (Esaya 6:8; Johane 7:29) Kururela ka wukhalo wa kule ni m’tini ti pata ku tolovela kuhehukisa wutomi. Mndawuko, matxelo ni sakudya, sotshe eso si na va siemo so hambana. Eto ti nga pata kambe ni kugondela lidimi limwane. Txikolwa txiya txi vhuna vanathu va txiwamna ni va txisikati ni vatekani ava va ku hagari ka 23 kuya ka 65 wa malembe ti to ve sakulela tifanelo tawe ta moya ti va no ya ti lava ku tithumisa ka siavelo sawe ni wusikoti awu ti no va hehukela ti to ve thumiswa ngutu ngu Jehovha ni sengeletano yakwe.

Txikolwa txa DiBhibhele txa Giliyadhi txa Torre de Vigia. Ngu txiHebheru ku “Giliyadhi” ti womba “Dibuthu da Tifakazi”. Ku khukhela loko txi di simekilwe ngu 1943, se ku humile kupinda 8.000 wa vanathu ve rumelwa kota varumiwa ti to veya ningela wufakazi ‘kala magwito ka mafu’ ngu kuhumelela ka hombe. (Mithumo 13:47) Mbimo yi varumiwa vo khata va nga hoka Perú, ku singa ni dibanza. Konkuwa se ku ni mabanza ya mapindako 1.000. Mbimo yi ku nga hoka varumiwa vo khata Japani ku singa ni hambi digumi da Tifakazi. Konkuwa ku ni ti ti pindako 200.000. Kursu ya Giliyadhi ya mtxhanu wa mitxima yi pata ni kugonda Dipswi da Txizimu ngu kutshima. Vanyaphandule vo sawuleka mwendo varumiwa va va nga mbi ya Giliyadhi va ku Bhetele mwendo vawoneleli va sigava va rambwa ka txikolwa txiya ti to ve gondiswa kusimamisa ni ku tsanisa mthumo wa mafuni kotshe.

  • Ngu txihi txikongomelo txa txikolwa txa mthumo wa wunyaphandule?

  • Ka txikolwa txa vatxhumayeli va Mfumo, mba mani va va rambwako?