Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Sawula lidimi Txitxopi

 GONDO 21

Nji txani Bhetele?

Nji txani Bhetele?

Mtxawa wo maha mifota wa E.U.A.

Jarimane

Keniya

Kolombia

Dipswi da txiHebheru di di ku Bhetele di txhamusela “M’ti wa Txizimu”. (Genesa 28:17, 19) Ditina donedo di fanela kwati ku va i di txikombiso txa miako ya hombe ya Tifakazi ta Jehovha ta ha mafuni kotshe yi yi thumiselwako ku lungiselela, ni kuvhuneta mthumo wo txhumayela. Mmidi wu wu Fumako wu maneka mzinza wa mafu otshe wu wu ku Nova York, E.U.A., wu wonelela mithumo ya madhavi a matiko o hambana hambana. Kota mtxawa ava va thumako ka makhalo oneyo va dhanwa ku nziro sa mwaya wa Bhetele. Kota mwaya vona va zumba ni ku thuma kumweko, vadya ni kugonda votshe diBhibhele.​—Masalmo 133:1.

Wukhalo wo mbi fana ni wumwane wu ku thumako vathu vo tiningetela. Vavamna ni vavasikati va i ku Makristu va va thumako ka maBhetele otshe va ti emisete kumaha kuranda ka Txizimu ni ku vhuneta ku yisa masoni timhaka ta Mfumo mbimo yotshe. (Matewu 6:33) Awalo wu a holelwako kambe votshe va ningwa ka ku otela, sakudya ni simaliyana so khatalela silaveko sawe. Txiro tximwane ni tximwane txi avelwa ha txithumako kona, ku nga va hofisini, kozinyani mwendo ko dyela kona. Vamwane va thumela ko ganja, ko kuwula, ko lungisa ni makhalo mamwane.

Wukhalo wu ku ku ni mithumo yo vhuneta kutxhumayela Mfumo. Txikongomelo txa maBhetele otshe ngu maha ti to ditshuri da diBhibhele di hokela vathu vavangi ngutu. Dibroxura diya njikombiso txa toneto. Di bhatwe ngu lulamiselo ya Mmidi wu wu Fumako, di rumelwa ngu komputadhori ka mazana a mitxawa ya vahunduluxeli ha mafuni kotshe, di ganjwa ngu mitxini ya livilo la hombe yi yi ku maBhetele, ngu magwito di rumelelwa ka mabanza ya ma pindako 110.000. Ka mbimo yoneyo ku mahwako dibhuku dimwane ni dimwane, mwaya wa Bhetele wu ningela txivhuno txi txi thumako ka mithumo ya lisima​—ku txhumayelwa ka mahungu a manene.​—Marku 13:10.

  • Mbamani va va thumako Bhetele ni ku ngu yahi malulamiselo va mahelwako?

  • Ngu wuhi mthumo wa txikuluveta wu wu seketelwako ngu mithumo ya maBhetele otshe?