Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Mba Mani Ava Va Mahako Kudhunda ka Jehovha Nyamsi?

Tifakazi ta Jehovha ta maneka ka makhalo otshe ni ku va huma ka mindawuko ni mahanyelo o hambana hambana. Nji txani txi nga neha vathu vava ve ta tshangana kumweko?

Ngu kuhi kudhunda ka Txizimu?

Txizimu txi lava ti to kuranda ka txona ku mahwa kuziwa ha mafuni kotshe. Ngu kuhi kuranda koneko ni ku hi nga va gondisisa ku txani vamwane mayelana nako?

Tifakazi ta Jehovha vathu vo zumbisa ku txani?

Awe u ziva Tifakazi tingani ta Jehovha? Awe ngu ditshuri u ziva txani ngu ngathu?

Ditshuri da diBhibhele di tshumete di tumbulwa ngu nzila yihi?

Hi nga tsaniseka ngu nzila yihi ti to nyamsi hi ni mapfisiselo a manene ya ti diBhibhele di ti gondisako?

Ngu ku txani hi di humisile Wuhunduluxeli wa Mafu a Maphya?

Nji txani atxi txi mahako wuhunduluxeli wuwa wa Dipswi da Txizimu wu txi va wo sawuleka?

Ngu tihi ti u no ti mana ka mitshangano yathu ya Wukristu?

Athu ha manana ti to hi gonda Mibhalo ni ku tsaniselana. U na amukelwa ngu manza mambidi!

Kusengeletana ni Makristu kulothi ti hi wuyelisa ngu nzila yihi?

Dipswi da Txizimu di kuzeta Makristu ti to me va ni wungana. Gonda ti to u nga wuyelwa ngu nzila yihi ngu wusengeli wuwa

Ngu yihi nzila ya yinene yo lulamisela mitshangano?

Kululamisela u si nze kuya mitshanganoni ti na kuvhuna awe u pune.

Nji txani wukhozeli wa mwaya?

Txhamusela ti to lulamiselo yiya yi nga ku vhunisa ku txani ti to u tshuketa hafuhi ni Txizimu ni ku tsanisa wuxaka wa mwaya wanu.

Ngu ku txani hi txi xalela mitshangano ya hombe?

Dilembe ni dilembe hi ni simahakalo siraru so sawuleka. U nga vhuneka ngu nzila yihi ka mitshangano yiya?

Mthumo wathu wo txhumayela ngu Mfumo wu lulamisetwe ngu nzila yihi?

Hi londisela txikombiso txa Jesu mbimo yi a nga ti ha mafuni. Ngu tihi timwane ta tinzila toneto to txhumayela?

Ti womba txani ku nyaphandule?

Tifakazi timwane ti heta 30 ku ya ka 50 wa mahora mwendo ku pinda ngu mtxima ti di ka mthumo wo txhumayela. Nji txani txi txi va susumetelako?

Ngu sihi sikolwa si vanyaphandule va yako ka sona?

Ngu sihi sikolwa asi vanyaphandule ava va ningelako ngu mbimo yotshe ka mthumo wo txhumayela Mfumo va yako ka sona?

Madhota ma di vhunisa ku txani dibanza?

Madhota oneyo mbavamna va va nga vitwa ngu didhawa da moya va kongomisako dibanza. Txivhuno muni ma txi ningelako?

Ngu wuhi mthumo wa malanda a wuthumeli?

Malanda a wuthumeli ma vhuna dibanza ti to diva nyanda yimweyo. Ziva ti to mthumo wa ona wu nga hi wuyelisa ngu nzila yihi.

Vawoneleli va sigava va hi vhunisa ku txani?

Ngu ku txani vawoneleli va sigava va txi endela mabanza? Liendo lawe li nga ku vhunisa ku txani?

Hi va vhunisa ku txani vanathu ka timbimo to karata?

Mbimo yi ku humelelako tiphango, hi ningela txivhuno txi txi lavekako ngu txikuluveta ngu wumwewo ni kuthavelela ngu didhawa da moya ava va nga welwa ngu tiphango. Txi ningeliswa ku txani txivhuno txonetxo?

I mani i ku txithumi txo thembeka na a di ni wutxhari?

Jesu a thembisile ti to a ndi na sawula txithumi txi txi no va ninga sakudya ngu mbimo yi yi fanelako. Ti mahisa ku txani?

Mmidi wu wu Fumako wu thuma ngu nzila yihi nyamsi?

Ka dilembe dizana do khata, mtxawanyana wa wudotho wu wu wumbwako ngu vapostoli ni madhota, wu thumile kota mmidi wu wu fumako wa dibanza da Wukristu. Ku maheka txani nyamsi?

Nji txani Bhetele?

Bhetele wukhalo wo mbi fana ni wumwane wu wu ku ni txikongomelo txa lisima. Gonda ta tingi mayelana ni mthumo wa tona.

Nji txani atxi txi mahwako ka hofisi ya didhavi?

Vapfhumba ava va tsakelako ku endela didhavi dimwane ni dimwane va amukelwa ngu manza mambidi. Athu ha ku ramba ti to u maha toneto!

Mabhuku athu ma bhalwa ni ku hunduluxelwa ngu nzila yihi?

Hi humesa mabhuku ngu tidimi to pinda 600. Ngu ku txani hi txi tikarata ngutu?

Yi manwa hayi mali yo seketela mthumo wathu wa mafu otshe?

Ti txita ka miningelo, sengeletano yathu yi hambana ngu nzila yihi ni wukhongeli wumwane?

Tinyumba ta Mfumo​—Ngu ku txani ti txi akwa ni ku ti akiswa ku txani?

Ngu ku txani wukhalo wathu wa wukhozeli wu txi dhanwa ku Ndinyumba ta Mfumo? Gonda ta tingi mayelana ni nzila yi tinyumba toneto ti ma vhunisako tona mabanza athu.

Hi nga yi khatalelisa ku txani Nyumba yathu ya Mfumo?

Nyumba ya Mfumo yi yi nga basa ni kuxayiseka yi ninga wudhumo ka Txizimu txathu. Ngu yahi malulamiselo aya ma mahwako ti to hi xayisa Nyumba ya Mfumo yi zumba yi di basile?

Bhibhiliyoteka yi yi ku Nyumbani ya Mfumo yi nga hi vhunisa ku txani?

Ina khu tsakeli ku maha wuxolisisi ti to u engetela wuzivi wa wena ngu diBhibhele? Tsula ka bhibhiliyoteka yi yi ku Nyumbani ya Mfumo!

Nji txani atxi u nga txi manako ka site yathu?

U nga gonda ta tingi mayelana ni ti hi ti tumelako ni kumana tixamulo ta siwotiso sako mu ka diBhibhele.

Ina awe u maha kudhunda ka Jehovha?

Ngu ditshuri Jehovha wa kudhunda. u nga ku kombisisa ku ku txani kutsakela ku mtsakisa ka wutomi wako wa ditshiku ni ditshiku?