Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Mwaya wako wu nga mana litsako

 TXIENGE 1

Themba Txizimu ti to u va ni wukati wu wu tsakisako

Themba Txizimu ti to u va ni wukati wu wu tsakisako

“M’vangi, kukhatani, a va mahile mwamna ni msikati.”Matewu 19:4

Jehovha * Txizimu ngene m’khati wa wukati. DiBhibhele di hi gela ti to a mahile wamsikati wo khata e “m’tisa ka wamwamna”. Adhamu a ti tsakile ha ko za e womba tiya: “Adiya dirambu da marambu angu ni nyama ya nyama yangu.” (Genesa 2:22, 23) Jehovha a ngadi a txi lava ti to vathu va va nga tekana ve tsaka.

U txi belela wukati, u nga alakanya ti to u na dya do titila. Kambe ku womba ditshuri, hambi vatekani ava va randanako ngutu mbimo yimwane vava ni sikarato. (1 Vakorinto 7:28) Ka dibroxura diya, u na mana matshina a milayo ya diBhibhele aya loko u txo ma thumisa, ma nga mahako ti to wukati wako ni mwaya wako wu tsakisa.Masalmo 19:8-11.

 1 TUMELA WUTIXAMULELI WU U NGA NINGWA NGU JEHOVHA

ATI DIBHIBHELE DI TI WOMBAKO: Wamwamna i msungo wa mwaya.Vaefesu 5:23.

U di wamwamna, Jehovha a lava ti to u khatalela msikati wako ngu lirando. (1 Pedro 3:7) Ene a m’mahile ti to e va m’hetisisi wako ni ku a lava ti to u m’xonipha u tshumela u m’randa. (Genesa 2:18) U fanete u randa msikati wako ngutu ha ko za u ti emisela ku thangetisa silaveko sakwe.Vaefesu 5:25-29.

U di wamsikati, Jehovha a lava ti to u kombisa txixonipho txa hombe ka mwamna wako u tshumela u m’vhuna ti to e hetisisa wutixamuleli wakwe. (1 Vakorinto 11:3; Vaefesu 5:33) Seketela sisungo sakwe ni ku thumisana nayo ngu mbilu yotshe. (Vakolosa 3:18) Ngu ku maha toneto u na va u di tshurile ka mwamna wako ni ka Jehovha.1 Pedro 3:1-6.

NGU TIHI TI U NGA TI MAHAKO:

  • Wotisa mkatako ti to u nga maha txani ti to u va mwamna mwendo msikati wa mnene. Muengisele khakwati ni ku maha mizamo yo tshukwatisa

  • Laphisa mbilu. Eto ti na mi tekela mbimo yo lapha ngu wumbidi wanu kugonda ti ti nga tsakisako mmwane

2 KHATALA NGUTU NGU MATIPFELO A MKATAKO

ATI DIBHIBHELE DI TI WOMBAKO: U fanete u thangetisa silaveko sa mkatako. (Vafilipiya 2:3, 4) Teka mkatako i di wa lisima, khumbula ti to Jehovha a lava ti to malanda akwe me hanya “ngu kuthutha”. (2 Timoti 2:24) “Ku ni wu a wombawombako a si alakanyi nga kuthola ka ditxhari, kambe lidimi la va vo txhariha la hanyisa.” Ngu toneto sawula kwati mapswi ako. (Swivuriso 12:18) Moya wa Jehovha wu na kuvhuna ti to u kota kuwombawomba ngu wunene ni ngu lirando.Vagalatiya 5:22, 23; Vakolosa 4:6.

NGU TIHI TI U NGA TI MAHAKO:

  • Khongelela txivhuno ti to u zumba u di wo rula ni kwa mbi maha sisungo u si nze ku bhulisana ni mkatako ngu timhaka ta lisima

  • Alakanyisisa ngu ti u no ti womba ni nzila yi u no ti womba ngu yona

 3 THUMISANANI

ATI DIBHIBHELE DI TI WOMBAKO: U di belete wukati, mi va “nyama yimweyo” ni mkatako. (Matewu 19:5) Kambe mi ngadi vathu vambidi ni ku mi nga va ni mawonelo ya ma si faniko. Ngu koneho mi fanete kugondela ku va ni mapimo mamwewo ni matipfelo mamwewo. (Vafilipiya 2:2) Nda lisima ku va nyanda yimweyo mi txi maha sisungo. DiBhibhele di womba tiya: “Sialakanyiso si maha ti to makungo me tsana”. (Swivuriso 20:18) Tumelelani matshina a milayo ya diBhibhele me mi tsimbitisa mi txi maha motshe sisungo sa lisima.Swivuriso 8:32, 33.

NGU TIHI TI U NGA TI MAHAKO:

  • Gela mkatako mawonelo ako ni nzila yi u tipfako ngu yona

  • Khata ngu ku bhulisana ni mkatako u si nze ku maha txisungo

^ par. 4 Jehovha, i ditina da Txizimu adi di manekako ka diBhibhele.