“Vanana i thomba ya kuningwa ngu Mkoma Txizimu.”Masalmo 127:3

Ku velekwa ka mwanana ku nga tsakisa ku tshumela ku vangela vatekani ku karateka. Aku mi ku vaveleki vavaphya, mi na xamaliswa ngu ti to mbimo yanu ya yingi ni mtamo wanu mi na si thumisela kukhatalela mwanana wanu. Kwa mbi otela kwati ni kutxitxa ka matipfelo ku nga maha ti to wuxaka wanu wu si vi wa wunene. Awe ni mkatako mi fanete mi maha kutxitxa ko kari ti to mi kulisa kwati mwanana ni kuxayisa wukati wanu. Milayo ya diBhibhele yi nga mi vhuna ngu nzila yihi ti to mi kota ku lwisana ni sikarato soneso?

 1 PFISISA NZILA YI MWANANA A TXITXAKO WUTOMI WANU NGU YONA

ATI DIBHIBHELE DI TI WOMBAKO: “Lirando la timisela, lirando li ni wumbilu.” Ni ku, lirando “kha li ti laveli sa lona, kha li kwati”. (1 Vakorinto 13:4, 5) A ku u kova mame wa mphya, ti nga maha u khatala ngutu ngu mwanana wako, toneto nda mtumbuluko. Kambe, mwamna wako a nga wona nga khu ngadi u khatala ngu ngene, ngu toneto ti lava u si divali ku ti ninga mbimo yo mtshuketela. Ngu ku laphisa mbilu ni ku va ni wumbilu, u nga mvhuna ti to e ti pfa i di wa lisima ni ti to nene wa pateka ko kulisa mwanana.

“Nananu vavamna hanyani ngu kuengisana ni vasikati vanu.” (1 Pedro 3:7) U fanete u pfisisa ti to msikati wako a na thumisa mtamo wakwe wo tala ku kulisa mwanana wanu. Aku i ku wutixamuleli wa wuphya, wu nga m’faya msungo, wu nga m’maha e karala ni ku karateka. Mbimo yimwane a nga ku henyela, kambe zama kuva ni moya wo rula, nguko “awu a swelaku ku henya i tshuko ku pinda wamwamna wa mtamo”. (Swivuriso 16:32) Vana ni mthuthala, u mninga txivhuno txi a txi lavako.Swivuriso 14:29.

NGU TIHI TI U NGA TI MAHAKO:

  • Vatate: Vhunani vasikati vanu kukhatalela mwanana hambi i txo va hagari ka wusiko. Hungulani mbimo yi mi yi hetako ka mithumo yimwane ti to mi ta heta mbimo yo tala mi di ni vasikati vanu ni vanana vanu.

  • Vamame: Vamna vanu va txi lava ku mi vhuna kukhatalela mwanana, tumelani. Va txi tandeka kukhatalela kwati mi nga va sola soli, kambe ngu wumbilu va kombeni ti va dinganako ku mahisa tona

 2 TSANISANI WUXAKA WANU

ATI DIBHIBHELE DI TI WOMBAKO: “Va fanete ku va nyama yimweyo.” (Genesa 2:24) Hambi ku mi ku ni txiro txa txiphya mwayani kwanu u nga divali ti to awe ni mkatako mi ngadi “nyama yimweyo”. Ti karateleni kuxayisa wuxaka wanu wu zumba wu di tsani.

Vavasikati, bongani txivhuno ni txiseketelo atxi vamna vanu va mi ningako txona. Mapswi anu o bonga ma nga “holisa”. (Swivuriso 12:18) Vavamna, gelani vasikati vanu ati mi va randisako tona ni nzila yi mi va tekako i di va lisima ngu yona. Ndunduzelani nzila yi va khatalelako ngu yona mwaya.Swivuriso 31:10, 28.

“M’thu a nga lave asi si vhunako ene, a na lave asi si vhunako vamwane”. (1 Vakorinto 10:24) Mbimo yotshe mahela mkatako ti i ku tatinene ngutu. Vatekani va na ti ninge mbimo yo bhulisana, yo ndunduzelana ni yo engiselana. Ka timhaka ta mataho ti lava mi alakanyelana. Si tekele ha msungo silaveko sa mkatako. DiBhibhele di womba tiya: “Mi nga tonaneni hahanze ka kuva mi txi pfana ngu wumbidi wanu”. (1 Vakorinto 7:3-5) Ngu toneto bhulani ngu mhaka yiya mi di txhusekile. Ku laphisa mbilu ni kupfisisa kwanu ku na tsanisa wuxaka wanu.

NGU TIHI TI U NGA TI MAHAKO:

  • Ti ningeni mbimo yova mi di mokha

  • Maha timhaka tatidotho ti ti no maha mkatako e tipfa a txi randwa, to fana ni ku mrumelela madungula mwendo ku mninga xihiwa

 3 GONDISANI MWANANA WANU

ATI DIBHIBHELE DI TI WOMBAKO: “Kukhukhela ha wuwananani kwaku, wa yi ziva Mibhalo yo sawuleka, yona yina ni mtamo wa ku ku ninga wuzivi, awu wu yisako kuhanyiswani.” (2 Timoti 3:15) Xaxametani ka diphepha ati mi no ti maha ti to mi gondisa mwanana wanu. A ni wusikoti wo gonda hambi a di ngadi mndani. Mwanana wako a nga kota kuziva dipswi dako a di ngadi mndani, e tshumela e xamula nzila yi u tipfako ngu yona. Mgondise i di ngadi m’dotho. Hambi a si tipfisisi ati u mgondelako tona, u nga mvhuna ti to e tsakela kulera mbimo yi a no kula.

Mwanana wanu a nga mi pfa mi txi wombawomba ngu Txizimu hambi i di ngadi m’dotho. Mahani mkombelo ka Jehovha mi di nayo. (Deteronoma 11:19) Ni mbimo yi u sakanako nayo, wombawomba ngu silo si Txizimu txi nga si maha. (Masalmo 78:3, 4) Mwanana wanu a txi kula a na wona nzila yi mi dhundako Jehovha ngu yona, anene ana gondela ku mdhunda.

NGU TIHI TI U NGA TI MAHAKO:

  • Mahani mkombelo wo kombela wutxhari wo gondisa mwanana wanu

  • Wuyeletela timhaka ta hombe ni tigondo to kari ka mwanana wako ti to e khata kugonda i di ngadi m’dotho