Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Sawula lidimi Txitxopi

Mwaya wako wu nga mana litsako

Mi nga va ni wukati ni mwaya wu wu nga tsaka nguko thumisa matshina a milayo.

Txiwuletiso

Awe u nga va ni mwaya wu wu nga tsaka ngu kuthumisa mawonelo aya ma nga seketelwa mu ka diBhibhele aya ma ku ha ka dibroxura diya.

TXIENGE 1

Themba Txizimu ti to u va ni wukati wu wu tsakisako

Kuthumisa siwotiso simbidi so hehuka ti nga kuvhuna ku tshukwatisa wukati wako

TXIENGE 2

Thembeka ka mkatako

Ti ni lisima ngutu ku thembeka wukati ku pinda kuvayilela wugango?

TXIENGE 3

Nzila yo lulamisa sikarato

Ku tshuketelana ku nga maha ti to ku va ni kuhambana hagari ka wukati wu wu nga tsana ni wu wu ku ni litsako ni wukati wu wu nga mbi tsana ni wo mbi tsakisa.

TXIENGE 4

Nzila yo thumisa male

U themba txani ti to mi bhulisana ngu kuthembeka?

TXIENGE 5

Nzila yo va ni kudikha ni maxaka

U nga xonipha vaveleki vako na ti si onhi wukati wanu.

TXIENGE 6

Nzila yi vanana va nga txitxako txiemo txa wukati ngu yona

Ina ku va ni mwanana ti nga tsanisa wuxaka wanu?

TXIENGE 7

Ngu yihi nzila yo gondisa mwanana wako?

Kugondisa ti pata kulaya ngu kululama ni ku ningela txitsayiso.

TXIENGE 8

Mi txi humelelwa ngu dikhombo

Kombela txivhuno.

TXIENGE 9

Khozelani Jehovha kota mwaya

Ngu yihi nzila yo tidila ngutu ngu wukhozeli wa mwaya?