Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Bhiblia yi nga hi gondisa txani?

 NDIMA 19

Zumba u di hafuhi ni Jehovha

Zumba u di hafuhi ni Jehovha

1, 2. Hi nga wu mana hani wukhalo wo barama nyamsi?

ALAKANYA u txi tsimbila nzilani se kukhata kutxitxa. Kuphuma ngutu, ku kelukela ni ku peka txingwalangwanda. Ngu txikuluveta mati ma khata kuwa. Se wa lavetela wukhalo wo barama. U txi mana wukhalo wa wunene wo barama ka wona se wa maha ku hefu!

2 Nyamsi wa ditshiku hi ka txiemo txo fana ni txontxiya. Ditiko di ya di biha ngutu. Se u nga xamala u txi khawe, ‘Hi nga kumana hani ko barama’? M’bhali wa Masalmu a ti khene: “Awe u wuthavelo wangu, mkhokhola wangu, Txizimu txangu, atxi ni txi thembako.” (Masalmu 91:2) Inna, Jehovha a nga hi txhatxha ka sikarato sathu konkuwa, ni ku a hi ninga themba yo tsakisa ya mbimo yi yi tako.

3. Hi nga mahisa ku txani ti to Jehovha eva wuthavelo wathu?

3 Jehovha a nga hi vhikelisa ku txani nyamsi? Ene a nga hi vhuna ti to hi wonisana ni txikarato tximwane ni tximwane txi hi ku natxo, ni ku ene ani mtamo wa hombe ngutu kupinda mani ni mani awu a nga duketako ku hi dayisa. Hambi hi txo humelelwa ngu to biha konkuwa, hi nga tsaniseka ti to Jehovha a na lulamisa totshe mbimo yi yi tako. Bhiblia yi hi tsanisa yi txi: “Tiveketeni lirandoni ka Txizimu.” (Judha 21) Hi fanete hi zumba hafuhi ni Jehovha ti to e hi vhikela ngu mbimo ya sikarato. Kambe hi ti mahisa ku txani toneto?

TUMELA LIRANDO LA TXIZIMU

4, 5. Jehovha a hi kombisile ku txani lirando lakwe?

4 Ti to hi zumba hafuhi ni Jehovha, ti lava hi tumela ti to ene wa hi randa ngutu. Alakanya ngu ti Jehovha a nga hi  mahela tona. A hi ningile mafu o tshura aya ma nga tala ngu mindonga ni sihari so tsakisa. A tshumete e hi ninga sakudya so tshamba ku na tibusa ngu sona ni mati o basa ku na sela. Ngu kuthumisa Bhiblia, Jehovha a hi gondisile ditina dakwe ni tifanelo takwe ta tinene ngutu. Kupinda totsheleleto, a hi kombile lirando ngu kurumela ha mafuni Mwanana wakwe wo randeka, i ku Jesu, ti to e ta ningela wutomi wakwe ngu mhaka yathu. (Johane 3:16) Se ngu mhaka ya digandelo diya, hi ni themba yo tsakisa ya mbimo yi yi tako.

5 Jehovha a lulamisete Mfumo wa Wumesiya, i ku wukoma wa nzumani awu wu no gumisa kotshe kuxaniseka. Mfumo wu na maha ti to mafu me va paradhise, aha votshe va no hanya ngu kurula ni litsako ngu ha ku singako ni magwito. (Masalmu 37:29) Yimwane nzila ayi Jehovha a hi kombako lirando ngu yona, ngu hi gondisa ti to hi nga hanyisa ku txani ngu nzila ya yinene ngutu ngu ha hi nga kotako ngu kona. Ene a tshumela e hi kombela ti to hi khongela kwakwe, ni ku ene mbimo yotshe a tiemisete kuengisa mikombelo yathu. Jehovha a kombisile ha kubasani lirando lakwe ka mmweyo ni mmweyo wathu.

6. U nga angulisa ku txani ka lirando la Jehovha?

6 U nga angulisa ku txani ka lirando la Jehovha? Mu kombe ti to wa m’bonga ngu ti a ku mahelako tona. Dikhombo da kona, va vangi kha va bongi. Ti mahisile toneto ka mbimo yi Jesu a nga ti ha mafuni. Dikhambi dimwane, Jesu a hanyisile digumi da vathu va nga ti ni tshekela, kambe mmweyo basi awu a nga m’bonga. (Luka 17:12-17) Hi lava kufana ni wamwamna wule a nga bonga Jesu. Yotshe mbimo hi lava kubonga Jehovha.

7. Ngu wuhi mpimo awu hi randako Jehovha ngu wona?

7 Nathu hi lava kukombisa lirando lathu ka Jehovha.  Jesu a gete vagondiswa vakwe ti to va fanete kuranda Jehovha ngu yotshe mbilu yawe, wotshe moya wawe, ni otshe mapimo yawe. (Lera Matewu 22:37.) Ti womba txani toneto?

8, 9. Hi nga m’kombisa ku txani Jehovha ti to ha m’randa?

8 Ina ti enete kuwomba basi ti to ha mu randa Jehovha? Ahim-him. Ngako hi txi randa Jehovha ngu mbilu yathu yotshe, moya ni mapimo hi na kombisa lirando lathu kwakwe ngu simaho sathu. (Matewu 7:16-20) Bhiblia yi ti veka ha kubasani ti to ngako hi txi randa Txizimu hi na engisa milayo ya txona. Ina ta karata? Ahim-him, nguko ‘milayo ya Jehovha kha yi nemeli’.—Lera 1 Johane 5:3.

9 Ngako hi txi engisa Jehovha, ha mana litsako ni wutomi wu wu tangalisako. (Isaya 48:17, 18) Kambe Nji txani atxi txi no hi vhuna ku zumba hafuhi ni Jehovha? He woni.

SIMAMA U TSHUKETELA HAFUHI NI JEHOVHA

10. Ngu ku txani u di fanete u ya masoni u gonda ngu Jehovha?

10 U nga mahisa ku txani ti to u va mngana wa Jehovha? Ngu gondo yako ya Bhiblia, se u zivile kwati Jehovha ni ku u kulisile wungana nayo. Wungana wuwa wu fana ni mndilo awu u lavako ti to wu zumba wu txi tura. Aku mndilo wu lavako tikhuni ti to wu tura, ti lava u ya masoni u gonda ngu Jehovha ti to u xayisa wungana wanu wu tsana.—Mavingwa 2:1-5.

Ku fana ni mndilo, lirando lako li lava tikhuni ti to li simama li tura

11. Tigondo ta Bhiblia ti na kugwesa ngu nzila yihi?

11 U txi ya masoni u gonda Bhiblia, awe u na gonda timhaka ati ti no gwesa mbilu yako. Wona nzila yi vagondiswa vambidi va Jesu va nga tipfa ngu yona ngako Jesu atxi va txhamusela wuprofeti wa Bhiblia. Va wombile tiya: “Ina hi si pfi kufutumela mndani ka timbilu tathu, mbimo yi a nga ti wombawomba ni nathu ha nzila, na a txi hi txhamusela timhaka ta Mibhalo, kani?”—Luka 24:32.

12, 13. a) Ku nga humelela txani ngu lirando lathu ka Txizimu? b) Hi nga lixayisisa ku txani lirando lathu ka Jehovha li ya masoni li hanya?

 12 Nga ha timbilu ta vagondiswa va Jesu ti nga pfa kufutumela mbimo yi va nga pfisisa Mibhalo, ti nga maha u di pfite kufutumela koneko mbimo yi u nga khata kupfisisa Bhiblia. Eto ti ku vhunile ti to u ziva Jehovha ni ku m’randa. Khu ti lavi ti to lirando liya li hola.—Matewu 24:12.

13 Aku se u ku mngana wa Txizimu ti lava u dhunuka ti to wungana wanu wu tsana. U fanete u ya masoni u gonda mayelana ni Jehovha ni Jesu ni ku alakanyisisa mayelana ni ti to ati u ti gondako u nga ti thumisisa ku txani ka wutomi wako. (Johane 17:3) Mbimo yi u lerako mwendo kugonda Bhiblia, ti wotise tiya: ‘Mhaka yiya yi ni gondisa txani ngu Jehovha Txizimu? Ngu ku txani ni di fanete ni m’randa ngu mbilu yotshe ni moya wangu wotshe?’—1 Timoti 4:15.

14. Mkhombelo wu li xayisisa ku txani lirando lathu ka Jehovha li tsana?

14 Ngako u di ni mngana wa mnene, wa wombawomba  nayo mkama ni mkama, se eto ti maha wungana wanu wu tsana. Ngu ha fanako, ngako hi txi bhula ni Jehovha mkama ni mkama ngu mkombelo, ti maha ti to lirando lathu ngu ngene li tsana. (Lera 1 Vatesalonika 5:17.) Mkombelo i ningo yo tsakisa yo ta ngu ka Tate wathu wa nzumani. Hi nga bhula nayo ti txi khukhela mbiluni. (Masalmu 62:9) Kha hi fanelikuwuyeletela mikombelo, kambe hi nga womba ati ti ku mbiluni. Ngu ditshuri, ngako hi txi ya masoni hi gonda Bhiblia ni kumaha mkombelo ti txi ta ngu mbiluni, hi na xayisa lirando lathu ngu Jehovha li tsana.

WOMBAWOMBA NI VAMWANE NGU JEHOVHA

15, 16. U wu wonisa ku txani mthumo wo txhumayela?

15 Hi txi lava kuzumba hafuhi ni Jehohvha, ti lava hi bhulela vamwane ngu ta likholo lathu. Kuwombawomba ni vamwane ngu Jehovha i lungelo yo tsakisa. (Luka 1:74) Ni ku i wutixamuleli awu Jesu nga ninga otshe Makristu a ditshuri. Mmwane ni mmwane wathu a ndina txhumayela mahungu a manene a Mfumo wa Txizimu. Se awe wa ti maha toneto?—Matewu 24:14; 28:19, 20.

16 Mpostoli Paulo a tekile mthumo wo txhumayela i di wa lisima ngutu; a wombisile ti to wona i “thomba”. (2 Vakorinto 4:7) Kugela vamwane mayelana ni Jehovha ni txikongomelo txakwe ngu wona mthumo wo pinda yotshe awu hi nga wu mahako. Ayiya ngu yona nzila yo thumela Jehovha, se ene wa wu ninga lisima mthumo awu u wu mahako. (Vahebheru 6:10) Mthumo wo txhumayela wu nga kuvhuna kumweko ni wule a engisako nguko wu mi vhuna kutshuketa hafuhi ni Jehovha ni ti to mi na mana wutomi wa pindukela. (Lera 1 Vakorinto 15:58.) Ina yi ho mithumo yimwane ayi yi nga ningako litshako la hombe?

17. Ngu ku txani kutxhumayela i di ta txikuluveta?

17 Mthumo wo txhumayela mbwa txikuluveta ngutu.  Hi fanete hi “txhumayela dipswi” ni ku hi “khutala”. (2 Timoti 4:2) Ngu ku txani vathu votshe va di fanete ve pfa ngu ta Mfumo wa Txizimu. Bhiblia yi womba ti to: “Ditshiku da hombe da Mkoma di hafuhi! Da hoka ngu kukuluveta! Magwito ‘kha ma nambi siwuka’! (Zefaniya 1:14; Habhakuki 2:3) Ngu txikuluveta Jehovha a na lovisa mafu o biha a Sathane. Na ku si se maheka tiya, vathu va lava ku ndindwa nzeve ti to ve ti sawulela kuthumela Jehovha.

18. Ngu ku txani hi di fanete kukhozela Jehovha kumweko ni Makristu mamwane?

18 Jehovha a lava ti to hi mthumela ngu mbimo yo lapha kumweko ni Makristu mamwane a ditshuri. Bhiblia yi khene: “A hi laveni tinzila to vhunana, hi txi tsaniselana amu ka lirando ni ka mithumo ya yinene, hi nga lekeni misengeletano yathu, nga vamwane va tolovelako kumaha; aniko a hi laveni tinzila to tsaniselana yotshe mbimo, ngutungutu akuwa mi wonako ditshiku da Mkoma di txi tshuketela.” (Vahebheru 10:24, 25) Hi fanete hi maha ati hi nga tikotako ti to hi maneka ka yotshe mitshangano. Mitshangano yi hi ninga lungelo yo kuzetana ni kutsaniselana.

19. Nji txani txi no kuvha kuranda vanathu ava i ku Makristu?

19 Ngako u txi xalela mitshangano, u na mana vangana va vanene ava va no kuvhuna ti to u khozela Jehovha. U na mana ni vanathu vo hambana hambana ava, kufana ni nawe va mahako totshe ti va nga tikotako ti to ve khozela Jehovha. Nakambe, kufana ni nawe ni vona kha va hetiseka, va maha sihoxo. Se ngako va txi thuka ve ku wonhela, ti emisele ku va divalela. (Lera Vakolosa 3:13.) Mbimo yotshe ti emisele kuwona tifanelo tatinene ta vananu ava i ku Makristu, se ngu kumaha toneto ti na kuvhuna kuranda tifanelo tawe ta tinene ni ku u na ya masoni u tshuketa hafuhi ni Jehovha.

 WUTOMI WA DITSHURI

20, 21. Nji txani “wutomi wa ditshuri”?

20 Jehovha a lava ti to votshe vangana vakwe ve tsaka. Bhiblia yi hi gondisa ti to ka mbimo yi yi tako wutomi wu na ta va wo hambana ngutu ni tshiku ayi hi yi dyelako nyamsi.

21 Ka mbimo yi yi tako, hi na ta hanya ngu ha ku singako ni magwito, i singa kuhanya 70 mwendo 80 wa malembe basi. Hi na tidila ngu “wutomi wo mbi guma” ka dihanyo do hetiseka, kurula, ni litsako ka paradhise yo tshura. Awuwa ngu wu Bhiblia yi wu wombako “wutomi wa ditshuri”. Jehovha a hi thembisa ku hi ninga wutomi wa ditshuri, kambe hi fanete kumaha ati hi tikotako ti to hi wu “ñolisisa”.—1 Timoti 6:12, 19.

Jehovha a lava ti to u tsaka. U khawe txani?

22. a) Hi nga sikotisa ku txani “ku ñolisisa wutomi wa ditshuri”? b) Ngu ku txani hi si ti koti kuhakela wutomi wo mbi guma?

22 Hi nga si kotisa ku txani “ku ñolisisa wutomi wa ditshuri”? Hi fanete hi “maha wunene” ni ku va ‘vanyatithombe ngu mithumo ya yinene’. (1 Timoti 6:18) Atiya ti womba ti to ti lava hi thumisa ati hi ti gondako amu ka Bhiblia. Hambi keto, wutomi wa ditshuri kha wu nga mtamoni kwathu. Wutomi wo mbi guma kha hi na kusikota ku wu hakela. Wona i ningo ya mahala ayi Jehovha ayi ningako malanda akwe o thembeka, i ku txikombiso txa “wuxinji awu wu si hi faneliko”. (Varoma 5:15, Tradução do Novo Mundo) Tate wathu wa nzumani ngu ditshuri wa ti lava kuteka ningo yiya e yi ningela ka malanda akwe o thembeka.

23. Ngu ku txani u di fanete kumaha sisungo sa sinene konkuwa kani?

23 Ti wotise, ‘Ina ni khozela Txizimu ngu nzila yi txi yi amukelako?’ Ngako u txi mana ti to ku ni ti u fanelako ku ti tshukwatisa, ti mahe u si se swelwa ngu ditambo. Ngako hi txi wonetela ka Jehovha ni kumaha totshe ati hi nga ti kotako, ti to hi mu engisa, Jehovha a na va mkhokhola  wathu. Ene a xayisa vathu vakwe vo thembeka ka mbimo yi ya magwito ya masiku awa mafu awa o biha a Sathane. Se ngu magwito Jehovha a na tsaniseka ti to hotshethu hi hanya ngu ha ku singako ni magwito ka Paradhise, nga ha a nga thembisa ngu kona. Ngu ditshuri, u nga mana wutomi wa ditshuri ngako u txi maha sisungo sa sinene konkuwa!