Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Bhiblia yi nga hi gondisa txani?

 NDIMA 8

Nji txani Mfumo wa Txizimu?

Nji txani Mfumo wa Txizimu?

1. Ngu wuhi mkombelo wa nduma awu hi no bhula ngu wona?

TIMILIYONI ta vathu ta wu ziva mkombelo wa nduma awu wu dhanwako Tate Wathu wa Nzumani, mwendo Mkombelo wa Mkoma. Jesu a gondisile vagondiswa vakwe nzila yo maha mkombelo. Kasi ene a kombete txani? Ni ku ngu ku txani mkombelo wuwa i di wa lisima ni nyamsi?

2. Ngu tihi timhaka tiraru ta lisima ati Jesu a nga hi gondisa ti to hi ti khongelela?

2 Jesu a ti khene: “Anu mina khongelisa tiya: ‘Tate wathu, u ku nzumani, ditina dako di na sawulwe [mwendo, ku basiswa]. Wu na te kwathu Mfumo wako. Ku na mahwe kuranda kwako, amuwa mafuni nga nzumani.’” (Lera Matewu 6:9-13.) Ngu ku txani Jesu a di hi gondisile ku khongelela timhaka toneto ta tiraru?—Wona Titxhamuselo to gwitisa 20.

3. Ngu tihi ati hi lavako ku ti tiziva mayelana ni Mfumo wa Txizimu?

3 Se hi gondile ti to ditina da Txizimu i Jehovha. Hi tshumete hi bhula ngu ti to ngu kuhi kuranda ka Txizimu ngu vathu ni mafu. Kambe Jesu a ti womba txani loko a txi khene: “Wu na te kwathu Mfumo wako”? Hi na gonda ngu ti to nji txani Mfumo wa Txizimu, wona wu na maha txani, ni ku wu di basisisa ku txani ditina da Txizimu.

NJI TXANI MFUMO WA TXIZIMU?

4. Nji txani Mfumo wa Txizimu, ni ku i mani Mkoma wa wona?

4 Jehovha a vekile wukoma wa nzumani se e sawula Jesu ti to e va Mkoma wa wona. Bhiblia yi dhana  wukoma wonewo ti to Mfumo wa Txizimu. Jesu i “Mfumeli wa vafumeli, Mkoma wa vakoma”. (1 Timoti 6:15) Jesu ta mu hehukela kumaha to tala ta tinene kupinda ati m’thu wuhi ni wuhi wu a fumako a nga ti mahako. Ene a ni mtamo kupala votshe vakoma va di patanile.

5. Mfumo wa Txizimu wu na fuma wu di hani? Wu na fuma txani?

5 Mbimo yi ku nga pinda masiku a mune wa makume Jesu a di wusilwe a tshumelete nzumani. Ngu magwito, Jehovha a m’vekile kota Mkoma wa Mfumo. (Mithumo 2:33) Wukoma wa Txizimu wu na fuma mafu otshe wu di nzumani. (Mtuletelo 11:15) Ngu toneto Bhiblia yi dhanako Mfumo wa Txizimu ti to i “Mfumo wa Nzumani”.—2 Timoti 4:18.

6, 7. Nji txani atxi txi mahako Jesu e pala vakoma ava i ku vathu?

6 Bhiblia yi womba ti to Jesu mbwa hombe kupinda mkoma mmwane ni mmwane wa nyama, nguko ene mbwa “wutomi wo mbi guma”. (1 Timoti 6:16) Votshe vakoma ava i ku vathu va fa, kambe Jesu nem. Totshe ta tinene ati Jesu a no hi mahela ti na va ti singa ni magwito.

7 Wuprofeti wa Bhiblia wu womba ti to Jesu a na va Mkoma wo lulama ni wo xamalisa: “Moya wa Mkoma wu na ta zumba txitimwi kwakwe: moya wa wuzivi ni kupima, moya wa wusungukati ni mtamo, moya wa kuziva ni kuthava Mkoma. Ngu kutsaniswa ngu txithavo txiya txa Mkoma. Ene kha na mbi thethisa kota ngu kuwona ka maso, hambi kulamula ngu kuengisa ngu tinzeve. Aniko, sisiwana sa moya a na si lamula ngu kululama.” (Isaya 11:2-4) Ina awe khu tsakeli ti to mkoma wako e fana ni wuwa?

8. Hi ti zivisa ku txani ti to Jesu kha nambi fuma ekhelela?

8 Txizimu txi sawute vathu vangahinyana ti to ve  fuma ni Jesu ka wukoma wa nzumani. Ngu txikombiso, mpostoli Paulo a gete Timoti a txi khene: “Ngako hi txi xaniseka kumweko nayo, hi na fuma kumweko nayo.” (2 Timoti 2:12) Mbathu vangahi va no fuma kota vakoma kumweko ni Jesu?

9. Mba ngahi va va no fuma ni Jesu? Ngu yihi mbimo yi Txizimu txi nga khata ku va sawula ngu yona?

9 Nga ha hi nga gonda ngu kona ka ndima 7, mpostoli Johane a ningilwe m’woniso aha a nga wona Jesu kota Mkoma nzumani ni vakoma vamwane va 144.000. Mba mani ava va 144.000? Johane a txhamusela ti to “va bhatwe ha mbanza ditina da [Jesu] ni da Tate wa txona”. A tshumete a txi khene: “Avava ngu vona va londetelako txinvutana, hani ni hani txi yako kona. Avava va ponisilwe hagari ka vathu.” (Lera Mtuletelo 14:1, 4.) Ava va 144.000 i Makristu o thembeka ava va nga sawulwa ngu Txizimu ti to ve “fuma ha mafuni” kota vakoma ni Jesu. Ngako va txi fa, vona va wuswa ti to ve ya hanya nzumani. (Mtuletelo 5:10) Ku khukhela ka mbimo ya vapostoli, Jehovha wa sawula Makristu o thembeka ti to me va ka txienge txa mtxawa wa va va 144.000 wa vakoma.

10. Ngu ku txani ti txi kombisa lirando la Jehovha ku va Jesu ni va va 144.000 ve fuma vathu?

10 Jehovha wa hi khatalela ngutu aha ko za e maha lulamiselo ya ti to vathu ve fuma ni Jesu. Jesu a na va mkoma wa mnene nguko wa hi ziva kwati. Wa ti ziva ti to nji txani ku va m’thu wa nyama ni ku xaniseka. Paulo a wombile ti to Jesu a nga hi “pfela wusiwana ka siwonho sathu,” ni ku nene “a dukilwe ngu totshe tinzila, kufana ni nathu”. (Vahebheru 4:15; 5:8) Ava va 144.000 va ti ziva ni vona ti to ngu sihi sikarato so va m’thu. Ni vona va lwisanile ni kwa mbi hetiseka ni ku tandeka. Se athu hi nga tsaniseka ti to Jesu ni va va 144.000 va na yi pfisisa  nzila yi athu hi tipfako ngu yona ngako hi txi manana ni sikarato.

NJI TXANI ATXI MFUMO WA TXIZIMU WU NO TXI MAHA?

11. Ngu ku txani Jesu a di gondisile vagondiswa vakwe ti to kuranda ka Txizimu ku mahwa nzumani?

11 Jesu a gondisile vagondiswa vakwe ti to ve khongelela ti to kuranda ka Txizimu ku va ho nzumani. Ngu ku txani? Ka ndima 3 hi gondile ti to Sathane Dhiyabhulosi a wukete Jehovha. Msana ko va Sathane a di bharukile, Jehovha a m’tumelete ene ni tingelozi ta sindaka milayo ti to ve simama ve zumba nzumani. Se i singa kotshe nzumani ku nga ti mahwa kuranda ka Txizimu. Ka ndima 10 hi na gonda to tala ngu Sathane ni madhimoni.

12. Ngu sihi simahakalo simbidi sa lisima asi si nga wombwa ka Mtuletelo 12:10?

12 Bhiblia yi womba ti to msana kova Jesu e mahwa Mkoma wa Mfumo wa Txizimu, ene a ndina lwa yimbi ni Sathane. (Lera Mtuletelo 12:7-10.) Ndimana 10 yi kombisa simahakalo simbidi sa lisima ngutu. Mfumo wa Txizimu wu khata kufuma ngu ku Jesu Kristu e va Mkoma, Sathane a vinzwa ha mafuni. Nga ha hi no gonda, simahakalo siya se si mahekile.

13. Ku mahekile txani mbimo yi Sathane a nga thaviswa nzumani?

13 Bhiblia yi txhamusela litsako la tingelozi to thembeka msana kova Sathane a di thavisilwe nzumani. Ha lera: “tsaka awe nzuma, ni motsheno mi zumbako ka yona!” (Mtuletelo 12:12) Se konkuwa ku ni litsako ni wumwewo nzumani nguko votshe va maha kuranda ka Txizimu.

Ku ve ni kuxaniseka ha mafuni ku khukhela mbimo yi Sathane ni madhimoni akwe va nga hingwa nzumani. Kuxaniseka kuwa ku na guma i singa kale

14. Nji txani txi txi humelelako ha mafuni nguko Sathane a nga hingwa nzumani?

14 Kambe ha mafuni se ti hambani ngutu. Timhaka to thisa ta humelela vathu “nguko Dhiyabhulosi a txhikile”  se ene “a di ni txiviti ngutu, ngu kuziva ti to mbimo yakwe nja yidotho.” (Mtuletelo 12:12) Sathane a henyile ngutu nguko ene a nga hingwa nzumani ni ku a zivako ti to i singa kale a na loviswa. Ene a maha ti a nga ti kotako ti to e vanga sikarato, mpando ni kuxaniseka ha mafuni kotshe.

15. Ngu kuhi kuranda ka Txizimu ngu mafu?

15 Kambe kuranda ka Txizimu ngu mafu kha ka txitxa. Ene a ngadi e lava ti to vathu vo hetiseka ve hanya ka mafu a paradhise. (Masalmu 37:29) Kambe wona Mfumo wa Txizimu wu na ti mahisa ku txani toneto?

16, 17. Dhanieli 2:44 yi hi gela txani ngu Mfumo wa Txizimu?

16 Wuprofeti wa Dhanieli wu khene: “Ka mbimo ya vafumeli vonavo, Txizimu txa nzumani txi na humelelisa Mfumo wumwewo wu no mbi loviswa. Mfumo wuwa wukoma wa wona wu no mbi tekwa ngu limwane lixaka la vathu. Ewo Mfumo wu na lovisa yotshe mifumo, kasi wona wu na simama wu di ho kala kupinduka.” Ngu tihi ti wuprofeti wuwa wu hi gondisako tona ngu Mfumo wa Txizimu?

17 Txo khata, eto ti hi gela ti to Mfumo wa Txizimu wu ndina va wu txi fuma “ka mbimo ya vafumeli vonavo”. Atiya ti womba ti to wukoma wu wumwane wu na va wu di ho ha mafuni mbimo yi ku no khata kufuma Mfumo wa Txizimu. Txa wumbidi, eto ti hi gela ti to Mfumo wa Txizimu wu na fuma ngu ha ku si gumiko nem wu si tsivetwi ngu wumwane wukoma. Txa wuraru, ku ndina va ni yimbi hagari ka Mfumo wa Txizimu ni yi yimwane mifumo ya ditiko. Mfumo wa Txizimu wu na xula se ku va wona basi awu wu no fuma otshe mafu. Se vathu va na va va di ni Mfumo wa wunene awu va si khaliko ku wumana.

18. Ngu dihi ditina da yimbi yo gwita ya Mfumo wa Txizimu ni wukoma wa ditiko diya?

 18 Mfumo wa Txizimu wu na wu tekisa ku txani wukoma ha mafuni? Na ku si se va ni yimbi yo gwitisa ayi yi dhanwako ku i Harmagedhoni, madhimoni ma na kanganyisa “vakoma va dotshe ditiko, kasi ku ya va tshanganisa kuya lwa yimbi ya ditshiku da hombe da Txizimu txa Mtamo wotshe.” Phela, wukoma wa vathu wu lwa ni Mfumo wa Txizimu. Yimbi yiya yo gwita yi dhanwa ku i Harmagedhoni.—Mtuletelo 16:14, 16; wona Titxamuselo to gwitisa 10.

19, 20. Ngu ku txani hi txi lava Mfumo wa Txizimu ti to wu fuma mafu otshe?

19 Ngu ku txani hi txi lava Mfumo wa Txizimu? Ndise sivangelonyana sa sidotho. Txo khata, athu hi vawonhi, ngu toneto ha lwala ni kufa. Kambe Bhiblia yi womba ti to hahatshi ka Mfumo wa Txizimu, hi na hanya kala kupinduka. Ngu toneto, Johane 3:16 yi womba ti to: “Txizimu txi kombile lirando ka vathu, ahawa ko za txi nga ningela ngu Mwanana wa txona wa mmweyo ekha, kufela ku, votshe va va no kholwa kwakwe, va si lovi, aniko va na mana wutomi wo mbi guma.”

20 Txivangelo txa wumbidi atxi txi mahako hi lava Mfumo wa Txizimu ngu ti to hi randetwe ngu vathu vo biha. Vavangi va hemba, va kanganyisa ni ku mabhemba. Txi walo txi athu hi nga txi mahako ti to hi gumisa vathu vonevo, kambe Txizimu txi na va gumisa. Vathu va va yako masoni ve maha to biha, va na loviswa ngu Txizimu ngu mbimo ya Harmagedhoni. (Lera Masalmu 37:10.) Se txa wuraru, ngu ti to mifumo ya vathu yi bihile, yi ni tshofu mwendo wukanganyisi. Yona kha yi tikarati ngu kuvhuna vathu ti to ve engisa Txizimu. Bhiblia  yi khene “m’thu a sikotako ku fumela mmwane m’thu kasiku a txi mu yisa dikhomboni”.—Eklesiaste 8:9.

21. Mfumo wu na tsanisekisa ku txani ti to kuranda ka Txizimu ka mahwa ha mafuni?

21 Msana ka Harmagedhoni, Mfumo wa Txizimu wu na tsaniseka ti to kuranda ka Txizimu ka mahwa ha mafuni. Ngu txikombiso, wona wu na thavisa Sathane ni madhimoni akwe. (Mtuletelo 20:1-3) Se ngu magwito awalo awu a no lwala mwendo kufa. Ngu mhaka ya mterulo, votshe vathu vo thembeka ti na va hehukela kuhanya ngu ha ku si gumiko ka Paradhise. (Mtuletelo 22:1-3) Mfumo wu na sawulekisa ditina da Txizimu. Ti womba txani tiya? Ti womba ti to mbimo yi ku fumako wukoma wa Txizimu ha mafuni, votshe vathu va na dhumisa ditina da Txizimu.—Wona Titxhamuselo to gwitisa 21.

JESU A MAHILWE MKOMA DITSHIKU?

22. Hi ti zivisa ku txani ti to Jesu kha va Mkoma mbimo yi ene a nga ti ha mafuni mwendo neti a nga wuswa?

22 Jesu a gondisile vagondiswa vakwe ku khongela va txi khona: “Wu na te kwathu Mfumo wako.” Se ti ti ha ku basani ti to wukoma wa Txizimu wu ndina ta ka mbimo yi yi tako. Ku khata Jehovha a ndina simeka wukoma se e teka Jesu e mmaha Mkoma wa wona. Ina Jesu a mahilwe  Mkoma neti a nga hoka nzumani? Ahim-him, ene a ndina emela. Ti nga maha msana ka ku wuswa ka Jesu, Pedro ni Paulo va di ti vekile ha kubasani mbimo yi va nga thumisa wuprofeti wa Masalmu 110:1 ka Jesu. Ka wona Jehovha a wombile ti to: “Khalahatsha txineneni kwangu kala ku za ni khozisa valala vako, ve maha txikhigelo txa mikondo yako.” (Mithumo 2:32-35; Vahebheru 10:12, 13) Jesu a ndina ema mbimo muni na Jehovha a si se m’veka ti to eva Mkoma?

Mfumo wa Txizimu wu na maha ti to kuranda ka Txizimu ku mahwa ha mafuni

23. a) Jesu a khatile kufuma dilembe muni kota Mkoma wa wukoma wa Txizimu? b) Hi na gonda txani ka ndima yi yi londiselako?

23 Ka malembe a mangi na ku si se hoka 1914, mtxawa wa Makristu o thembeka wu ti pfisisile ti to edo di ndina va dilembe da lisima da wuprofeti wa mu ka Bhiblia. Simahakalo sa ditiko si kombisile ti to vona va ti tsanisile. Jesu a khatile kufuma ka dona dilembedo. (Masalmu 110:2) Msana keto, ngu txikuluveta Sathane a vinzilwe ha mafuni, ni ku “mbimo yakwe nja yidotho”. (Mtuletelo 12:12) Ka ndima yi yi londiselako, hi na wona timhaka ta tingi ti ti kombisako ti to hi hanya ka mbimo yoneyo. Hi na gonda kambe ti to i singa kale Mfumo wa Txizimu wu na maha ti to kuranda ka Txizimu ka mahwa ha mafuni.—Wona Titxhamuselo to gwitisa 22.