Ndaka u ya ka menu ya wumbidi

Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Txitxopi

Bhiblia yi nga hi gondisa txani?

 NDIMA 18

Ina ni nga ningetela wutomi wangu Txizimu ni kubhabhatiswa?

Ina ni nga ningetela wutomi wangu Txizimu ni kubhabhatiswa?

1. Msana ko gonda dibhuku diya kha kwati, u nga alakanya ngu txani?

SE U gondile timhaka ta tingi ta ditshuri da Bhiblia ka gondo yako ya dibhuku diya, to nga txithembiso txa Txizimu txa wutomi wo mbi guma, txiemo txa vafi ni themba ya kuwuswa ka vakufa. (Eklesiaste 9:5; Luka 23:43; Johane 5:28, 29; Mtuletelo 21:3, 4) Ti nga maha se u di khatile kuta ka mitshangano ya Tifakazi ta  Jehovha ni kutumela ti to ti ka wukhozeli wa ditshuri. (Johane 13:35) Ti nga maha se u di khatile kukulisa wungana ni Jehovha, ni ku u sungile ti to wa tilava ku mu thumela. Ngu toneto, ti nga maha u ti wotisa tiya, ‘Ni nga maha txani ti to ni thumela Txizimu?’

2. Ngu ku txani Muetiyopia a nga ti lava kubhabhatiswa?

2 Toneto ngu ti wamwamna mmwane wa Muetiyopiya wa mbimo ya Jesu a nga alakanya ngu tona. Ti nga maha msana ka ku va a di wusilwe, Filipi m’gondiswa wa Jesu a m’txhumayete. Filipi a m’tsanisekisile ti to Jesu i ti ene Mesiya. Ngu ku susumetwa ngu ti a nga tigonda wamwamna eneyo wa Muetiyopiya a ti khene: “Hi nga wona! Mati ndiya, ni nga tsivelwa ngu txani kubhabhatiswa kani?”—Mithumo 8:26-36.

3. a) Ngu txihi txirumo atxi Jesu a nga ruma vagondiswa vakwe? b) M’thu a fanete e bhabhatisiswa ku txani?

3 Bhiblia yi womba kwati ti to ngako awe u txi lava kuthumela Jehovha, u fanete u bhabhatiswa. Jesu a gete vagondiswa vakwe a txi khene: ‘phindulani vamatiko votshe ve maha vagondiswa vangu, mi va bhabhatisa.” (Matewu 28:19) Jesu a vekile txikombiso ngu kubhabhatiswa nene. Ene a to betwa e dhupela amu matini, i singa kumaha ngu thelwa ha msungo. (Matewu 3:16) Ni nyamsi ngako Mkristu a txi bhabhatiswa, a fanete ku nyupeliswa mwendo kudhupeliswa matini.

4. Nji txani atxi bhabhatiso yako yi tikombisako ka vamwane?

4 Ngako awe u txi bhabhatiswa, u kombisa ka vathu vamwane ti to ngu ditshuri u lava kuva mngana wa Txizimu ni ku txi thumela. (Masalmu 40:7, 8) Se u thuka u xamala u txi khawe, ‘Ni fanete ni maha txani ti to ni bhabhatiswa?’

 WUZIVI NI LIKHOLO

5. a) Nji txani atxi u felako ku txi maha na u si se bhabhatiswa? b) Ngu ku txani mitshangano ya Wukristu i di ya lisima?

5 Na u si se bhabhatiswa, u fanete u ziva Jehovha ni Jesu. Se u khatile kumaha tiya ngu kugonda Bhiblia. (Lera Johane 17:3.) Kambe eto kha ta enela. Bhiblia yi womba ti to u fanete u “tala ngu wuzivi wa kuranda kwakwe”. (Vakolosa 1:9) Mitshangano ya Tifakazi ta Jehovha yi na kuvhuna ti to u va ni wuxaka wa hafuhi ni Jehovha. Etxo ngu txona txivangelo txa lisima txo xalela mitshangano mbimo yotshe.—Vahebheru 10:24, 25.

Na u si se bhabhatiswa u fanete u gonda Bhiblia

6. Ti to u bhabhatiswa, ku laveka u di ni wuzivi wo hokela hani?

6 Ngu ditshuri, Jehovha kha emeli ti to u ziva totshe na u si se bhabhatiswa. Kha lava ti to Muetiyopiya e ziva totshe na asi se bhabhatiswa. (Mithumo 8:30, 31) Se hi na ya masoni hi gonda ngu Txizimu ngu ha ku singa ni magwito. (Eklesiaste 3:11) Kambe ti to u bhabhatiswa, u fanete u ziva ta tidotho ngu tigondo ta makhato ta Bhiblia.—Vahebheru 5:12.

7. Gondo yako ya Bhiblia yi ku vhunisile ku txani?

7 Bhiblia yi khene: “Se hahanze ka likholo kha ti koteki ku txi tsakisa Txizimu.” (Vahebheru 11:6) U fanete u va ni likholo na u si se bhabhatiswa. Bhiblia yi hi gela ti to vamwane ka didhoropa da kale da Korinto va pfite ati vagondiswa va Jesu va nga gondisa, se kota wuyelo, “va to kholwa nivona, ve bhabhatiswa”. (Mithumo 18:8) Ngu ku fana, gondo yako ya Bhiblia yi kuvhunile ti to u va ni likholo ka sithembiso sa Txizimu ni mtamo wa digandelo da Jesu, adi di ponisako vathu ka txiwonho ni lifo.—Joxuwa 23:14; Mithumo 4:12; 2 Timoti 3:16, 17.

 GELA VAMWANE DITSHURI DA BHIBLIA

8. Nji txani txi no ku susumetela kugela vamwane ngu ti u nga ti gonda?

8 Nga ha u nga gonda to tala ta mu ka Bhiblia ni kuwona ti to ti ku vhunisa ku txani ka wutomi wako, likholo lako li na tsana. U na lava kugela vamwane mayelana ni ti u ti gondako. (Jeremiya 20:9; 2 Vakorinto 4:13) Kambe i mani u nga m’gelako.

Likholo li nga kususumetela kugela vamwane ngu ti u ti kholwako

9, 10. a) Mba mani ava u nga khatako ku vagela ati u ti gondako? b) Nji txani atxi u fanelako ku txi maha ngako u txi lava kutxhumayela ni di banza?

9 Ati u nga ti gonda u nga gela vamwaya wako, vangana, vaakelani, vathumi kuloni. Eto nda tinene, kambe mbimo yotshe timahe ngu wunene ni lirando. Se ngu magwito ti na ku hehukela kutxhumayela kumweko ni dibanza. Ngako u txi pfa ti to se u emekile kumaha toneto, u nga bhula ni wu a ku gondisako Bhiblia ti to se wa ti tsakela kutxhumayela kumweko ni dibanza. Se ngako ene a txi wona ti to u lungekile ni ku u hanya ngu milayo ya Bhiblia, ana ku tshanganisa ni madhota mambidi ya dibanza.

10 Nji txani txi no mahwa ka mtshangano wonewo? Madhota ma na bhula ni nawe ku na wona ti to wa ti pfisisa tigondo ta makhato ta Bhiblia, se i di ti to ka wutomi wako wa ditshiku ni ditshiku u londisela ati Bhiblia yi ti wombako, ni ku ngu ditshuri awe u lava ku va Fakazi ya Jehovha. Khumbula ti to madhota ma khatalela votshe dibanzani, ku pata ni nawe, se u nga thave kubhula nawo. (Mithumo 20:28; 1 Pedro 5:2, 3) Msana ka mabhulo oneyo va na kugela ti to u nga khata kutxumayela ni dibanza mwendo ahim-him.

11. Ngu ku txani ti di ni lisima ti to u txitxa na u si se txhumayela ni dibanza?

 11 Madhota ti nga maha me kutxhamusela ti to ku lava u txitxa nguto na u si se khata kutxhumayela ni dibanza. Ngu ku txani ti di ni lisima ti to u txitxa? Nguko, mbimo yi hi bhulako ni vamwane ngu Txizimu, hi emela Jehovha se hi fanete hi hanya ngu nzila ayi yi m’dhumisako.—1 Vakorinto 6:9, 10; Vagalatiya 5:19-21.

TISOLE NI KUHUNDUKA

12. Ngu txani ku txi laveka ti to vathu votshe ve tisola?

12 Ndite timwane ti ti u nga ti mahako na u si se bhabhatiswa. Mpostoli Paulo ati khene: “Pandisekani timbiluni kwanu, mi txi hunduluka kasi ku na mana divalelo ya siwonho sanu.” (Mithumo 3:19) Ti womba txani toneto? Ti womba kutisola ngu ti hi nga nga maha to biha. Ngu txikombiso, i di ti to u ta nga va digelegele, u ndina lava kutisola. Se hambi i di ti to u ti duketa kuhanya ngu ti i ku tatinene, ti nga txi laveka kutisola, nguko hotshethu ha wonha se hi lava kudivalelwa siwonho sathu ngu Txizimu.—Varoma 3:23; 5:12.

13. Ti womba txani “kuhunduluka”?

13 Ina ti enete kutisola ngu to biha ti hi nga txi maha? Ahim-him. Pedro a ti khene ti lava kambe u “hunduluka”. Eto ti womba ti to u fanete u tshotsha txihi ni txihi txa mahanyelo o biha se u khata kumaha ta tinene. Ku na kombisa kwati mhaka yiya, tiwone u txi enda u ya ka wukhalo ngu ditshiku do khata. Se u txo tumbula ti to u timete. U nga maha txani? Ti ha kubasani, u ngo ema, u tshumela se u ya teka nzila yi i ku yona. Ngu ha ku fanako, aku u nga gonda Bhiblia u nga tumbula ti to ku ni mikhuvanyana mwendo to maha ati ti lavako ti to u  txitxa. U nga thave “kuhunduluka”—i ku ti to u maha kutxitxa ku ku lavekako—ni kukhata kumaha ta tinene.

TININGETELE U PUNE

Ina u thembisile Jehovha ti to u na m’thumela?

14. U nga tiningetelisa ku txani ka Txizimu?

14 Mhaka yimwane ayi u fanelako u yi maha na u si se bhabhatiswa ngu tiningetela u pune ka Jehovha. U txi tiningetela ka Jehovha, u maha mkombelo awu u mthembisako kukhozela ene basi ni ku, kumaha kuranda kwakwe nda lisima ka wutomi wako.—Dheuteronome 6:15.

15, 16. Nji txani atxi txi mahako ti to m’thu e tiningetela apune?

15 Kuthembisa ku thumela Jehovha basi ti fana ni kuthembisa kuhanya wutomi wako wotshe ni m’thu wu u mu randako. Alakanya ngu loko wamwamna ni wa wamsikati va txi randana. Se ngako wamwamna atxi ya e m’ziva kwati wule wamsikati, se wa m’randa ni ku wa m’thembisa ku m’teka. Hambi keto txisungo txiya hi nga msakano, wamwamna wa tumela kurwala wutixamuleli wuwa nguko wa m’randa wu wamsikati.

16 A ku se u nga gonda ngu Jehovha, se wa mu randa ni ku u lava kumaha ati u nga tikotako ti to u m’thumela. Atiya ti na kuvhuna ti to u maha mkombelo u mthembisa ku m’thumela. Bhiblia yi khene mani ni mani awu a lavako kulondisa Jesu a na “ti leke apune”. (Marku 8:34) Ti womba txani toneto? Ti womba ti to kuengisa Jehovha njilo txo khata ka wutomi wako. Ati Jehovha a ti lavako nda lisima nguto ku pinda manavelo ni makungo aku.—Lera 1 Pedro 4:2.

LEKA KUTHAVA KUTANDEKA

17. Ngu txani vathu vamwane va si ti ningeteli ka Jehovha?

17 Vamwane kha va ti ningeteli ka Jehovha, nguko va  thava ti to vona kha va na ku sikota kuxayisa ati va no m’thembisa. Kha va tilavi kudhanisa Jehovha, mwendo va khona ngako va sa tiningetela kwakwe, Jehovha kha na mbi va tsayisa ngu ti va ti mahako.

18. Nji txani txi no kuvhuna kuleka kuthava kudhanisa Jehovha?

18 Lirando lako ngu Jehovha li na kuvhuna ti to u leka kuthava ku m’dhanisa. Nguko u m’randako, u na maha ati u ti kotako ti to u xayisa ati u nga m’thembisa. (Eklesiaste 5:4; Vakolosa 1:10) Khu nambi pimisa ti to ta karata ngutu kumaha kuranda ka Txizimu. Mpostoli Johane a bhate ti to: “Nguko kuranda Txizimu ti womba kuveketa milayo ya txona; futsi milayo ya txona kha yi nemeli.”—1 Johane 5:3.

19. Ngu ku txani u sa fanela kuthava ku tiningetela ka Jehovha?

19 Kha tilavi u va wo hetiseka ti to u tiningetela ka Jehovha. Ene kha emeli ti to hi maha to pinda ati hi nga tikotako. (Masalmu 103:14) Ene a na kuvhuna ti to u maha ati i ku tatinene. (Isaya 41:10) Themba Jehovha ngu mbilu yako yotshe, “se ene a na lulamisa totshe tisoko tako”.—Mavingwa 3:5, 6.

KUWOMBA KA HA KUBASANI TI TO U PONA

20. Msana ku va se u di tiningetete ka Jehovha, ngu dihi dizambo di di londiselako?

20 Ina awe u alakanya ti to se u emekile ti to u tiningetela ka Jehovha? Msana ku va se u di tiningetete ka Jehovha, se u emekile ka dizambo di di londiselako. Se ti lava u bhabhatiswa.

21, 22. U nga ‘fakazisa ku txani ha kubasani’ likholo lako?

21 Gela mtshanganisi wa mmidi wa madhota a dibanza danu ti to se u tiningetete ka Jehovha ni ku se u lava kubhabhatiswa. Se a na manana ni madhota mamwane ti to ve wuseta tigondo to kari ta Bhiblia kumweko ni  nawe. Ngako va txi tumela ti to se u emekile, va na kugela ti to u nga bhabhatiswa ka msengeletano mwendo mtshangano wa m’ganga wa Tifakazi ta Jehovha wu wu londiselako. Kheya mtshanganoni ku na va ni m’wombawombo awu wu txhamuselako ti to tiwomba txani kubhabhatiswa. M’wombawombi wu a no ningela txienge txonetxo a na gwita e wotisa ava va yako  kubhabhatiswane siwotiso simbidi so hehuka. Ngu kuxamula siwotiso soneso, u na va u txi ‘fakaza ha kubasani’ likholo lako.—Varoma 10:10.

22 Se u na bhabhatiswa. U na nyupeliswa amu matini. Bhabhatiso wu na kombisa ka vathu ti to se u tiningetete ka Jehovha ni ku se u Fakazi ya Jehovha.

 BHABHATISO WAKO WU KOMBISA TXANI

23. Ti womba txani ku bhabhatiswa “ngu ditina da Tate ni da Mwanana ni da moya wo sawuleka”?

23 Jesu ati khene vagondiswa vakwe va fanete ku bhabhatiswa “ngu ditina Tate ni da Mwanana ni da moya wo sawuleka”. (Lera Matewu 28:19.) Ti womba txani tiya? Ti womba ti to wa tumela wulawuli wa Jehovha ni m’thumo wa Jesu ka txikongomelo txa Txizimu ni ka ti to Jehovha a wu thumisisa ku txani moya wakwe wo sawuleka ka ku hetisisa kudhunda kwakwe.—Masalmu 83:18; Matewu 28:18; Vagalatiya 5:22, 23; 2 Pedro 1:21.

Ngako u txi bhabhatiswa, u kombisa ti to u lava kumaha kudhunda ka Txizimu

24, 25. a) Bhabhatiso yi emela txani? b) Ka ndima yi yi tako ku na ta bhulwa ngu txani?

24 Bhabhatiso yi txhamusela mhaka ya lisima ngutu. Ngako u txi betwa matini, ti womba ti to u fite, mwendo kuleka, nzila yako ya mahanyelo. Se mbimo yi u humako matini, u na khata wutomi wa wuphya wo maha kudhunda ka Txizimu. Atiya ti womba ti to u na thumela Jehovha kukhukhela konkuwa kala kupinduka. Khumbula ti to khwa tinigetela ka m’thu, ka sengeletano yo kari mwendo ka m’thumo. Kambe u ningetete wutomi wako ka Jehovha.

25 Ku tiningetela kwako ku na kuvhuna kukulisa wungana wa hombe ni Txizimu. (Masalmu 25:14) Atiya kha ti wombi ti to m’thu a txa nga bhabhatiswa se a ponisilwe. M’postoli Pawulo a ti khene: “Thumani ngu txithavo ni kudhudhumela mi thumela ku hanyiswa kwanu.” (Vafilipiya 2:12) Bhabhatiso ko va makhato dwe. Kambe u nga mahisa ku txani ti to u zumba u di hafuhi ni Jehovha? Ndima yo gwitisa ka dibhuku diya yi na xamula txiwotiso txonetxo.