Ndaka u ya ka dijanela da mndani

Tifakazi ta Jehovha

Sawula lidimi Txitxopi

 NDIMA 9

Ina ditiko di na guma kani?

Ina ditiko di na guma kani?

1. Ngu hani aha hi nga gondako kona ngu ta mangwana?

INA u ta nga xalela mahungu se u gwita u alakanya tiya, ‘Ina timhaka ti na ya ti biha ngutu?’ Ku ni tiphango to tala ni wubihi asi si mahako vamwane ve kholwa ti to ku fanete ditiko di ti hafuhi ni ku gumiswa. Ina toneto i ditshuri? Ina yi ho nzila yo ziva ati ti no maheka mbimo yi yi tako? Inna. Hambiku vathu va singako ni wusikoti wo ziva ta mangwana, Jehovha a nawo. Ene a hi gela ngu mu ka Bhiblia ati ti no humelela ngu ngathu ni ditiko mbimo yi yi tako.—Isaya 46:10; Jakobe 4:14.

2, 3. Ngu tihi ati vagondiswa va Jesu va nga txi lava ku ti ziva, se Jesu a xamulisile ku txani?

2 Mbimo yi hi lerako ngu ta kuguma ka ditiko mu ka Bhiblia, i ku ti to, i singa kuguma ka planeta ya mafu, kambe ngu guma ka wubihi. Jesu a gondisile vathu ti to Mfumo wa Txizimu wu na fuma mafu otshe. (Luka 4:43) Vagondiswa vakwe va lavile kuziva ti to Mfumo wa Txizimu wu na ta ditshiku, se ve wotisa Jesu va txi: “Hi gele mbimo yi ti no maheka ngu yona totshe tiya ni txikombiso txa ku ta kwako ni txa kuguma ka ditiko”? (Matewu 24:3) Jesu kha nga va gela ditshiku, kambe a va gete ati ti no humelela na ku si se hoka kugumiswa ka ditiko. Ati Jesu a nga ti womba ta maheka nyamsi.

3 Ka ndima yiya hi na bhula ngu sikombiso si si kombisako ti to hi hanya ka mbimo ya hafuhi ni ku gumiswa ka ditiko. Txo khata, ti lava hi gonda ngu ta yimbi yi yi nga lwiwa nzumani se ngu kona hi no pfisisa ti to ngu ku txani timhaka ti txi biha ngutu ha mafuni.

 YIMBI NZUMANI

4, 5. a) Ngu tihi ati ti nga humelela nzumani mbimo yi Jesu a nga maha Mkoma? b) Ngu ku ya ngu Mtuletelo 12:12, ngu tihi ati ti ndino humelela msana ka ku va Sathane e vinzwa ha mafuni?

4 Ka ndima 8 hi gondile ti to Jesu a ve Mkoma nzumani ngu 1914. (Dhanieli 7:13, 14) Dibhuku da Mtuletelo di hi gela ti ti nga humelela: “Se ku to wuka yimbi nzumani: Migeli [ti wombako ti to Jesu] ni tingelozi takwe va lwite ni mwamilambo [Sathane], mwamilambo a lwite a di ni tingelozi takwe.” * Sathane ni madhimoni akwe va xutwe se ve vinzwa ha mafuni. Hi nga wona litsako la tingelozi! Kambe nji txani txi nga maheka ngu vathu ha mafuni? Bhiblia yi womba ti to mbimo yoneyo yi ndina va ya sikarato ka vathu. Ngu ku txani? Ngu mhaka ya ku a nga vinzwa ha mafuni a ndina henya ngutu, “ngu kuziva ti to mbimo yakwe yidotho.”—Mtuletelo 12:7, 9, 12.

5 Dhiyabhulosi a vanga kuxaniseka ngu ha a nga kotako ngu kona. Ene a ni txiviti nguko “mbimo yakwe yidotho” ti to e gumiswa ngu Txizimu. He woni ati Jesu a nga womba ti to ti ndina humelela ka masiku o gwitisa.—Wona Titxhamuselo to gwitisa 24.

MASIKU A MAGWITO

6, 7. Yi njani yimbi ni nzala nyamsi?

6 Yimbi. Jesu a ti khene: “Ditiko di na wukela ditiko dimwane ni mfumo wu na wukela mfumo wumwane.” (Matewu 24:7) Vathu va vangi va dawete ka tiyimbi ta ngweno ku pinda mbimo yi yi nga pinda. Instituto Worldwatch (Msengeletano wu wu Wunelelako Timhaka ta Mafu Otshe) yi komba ti to kukhukhela ngu 1914, tiyimbi ti date vathu vo pinda 100 wa timiliyoni. Mtengo wu  wu nga phindwa kuraru wa vathu va datwe ka tiyimbi ku dingana malembe ya 100 hagari ka 1900 ni 2000 i ku va va nga dawa ka malembe a va 1.900. Hi nga wona dikhombo ni kupanda ku ku nga mana vathu ngu mhaka ya yimbi!

7 Nzala. Jesu a ti khene: ‘ku na va ni tinzala.’ (Matewu 24:7) Hambiku ku dimwako sakudya ku pinda kale, vathu vo tala kha va na so dya. Ngu ku txani? Nguko kha va nga ni male ti to ve xava mwendo mapulu o nona ti to ve dima. Ku pinda miliyoni ya vathu va pwata ni male yo xava sakudya so dingana ditshiku dimwedo. Organização Mundial da Saúde (Mtshangano wata Dihanyo wa Mafu Otshe) yi womba ti to timiliyoni ta vanana ta fa dilembe ni dilembe, nguko kha va nga ni sakudya so enela ti to ve va ni dihanyo da dinene.

8, 9. Nji txani atxi txi kombisako ti to wuprofeti wa Jesu mayelana ni kuzinginikela ka mafu ni malwati wu humelete?

8 Kuzinginikela ka mafu. Jesu a ti khene: “Ku na va ni kuzinginikela ka mafu”. (Luka 21:11) Dilembe ni dilembe ku emelwa kuzinginikela ka hombe ka mafu.  Ku khukhela ngu dilembe da 1.900 ku fite timiliyoni ta vathu ngu mhaka ya kuzinginikela ka mafu. Se hambiku ku ku ni mitxhini yo wona ti to mbimo yi na va yi di njani kupinda kale, vathu va ngadi va txi fa.

9 Mitungu. Jesu a profetile ti to ku na va ni “mitungu”. Malwati ma ku ni phango ma ndina humelela se me dayela vathu va vangi. (Luka 21:11) Hambiku vadhokodhela va gondako kuthuma malwati o tala, ku ngadi ni malwati aya ma singako ni mrende. Kasi, mahungu mamwane ma womba ti to ngu dilembe, timiliyoni vathu ta fa ngu malwati o fana ni khoso, malaria ni kolera. I singeto dwe, vadhokodhela se va tumbute malwati a 30 a maphya, mamwane a ona kha ma nga ni mrende.

KA MASIKU A MAGWITO, VATHU VA NDINA VO ZUMBISA KU TXANI?

10. Dibhuku da 2 Timoti 3:1-5 di hetiseka ngu nzila yihi nyamsi?

10 Ka 2 Timoti 3:1-5, Bhiblia yi khene: “Ka masiku a kugwitisa ku na hoka timbimo to karata”. Mpostoli Pawulo a wombile ti to  vathu va ndina va vo mahisa ku txani ka masiku a kugwitisa. A ti khene vathu va ndina va

  • va ku tiranda vapune

  • va kuranda male

  • vaeyisi va vaveleki

  • vo mbi ziva kubonga

  • vo mbina kutsetselela

  • vo mbi tiñola

  • va tshofu

  • va randako kutsakisa nyama ku pinda kuranda Txizimu

  • nga vo va ni wukhongeli kasi va lamba mtamo wa wona

11. Ngu ku ya ngu Masalmu 92:8, ku na maheka txani ngu vathu vo biha?

11 Ina aha u hanyaku kona va ho vathu vo nga tiya kani? Ha mafuni kotshe va ho. Kambe na i singa kale Txizimu txi na maha to kari ngu toneto. Txi thembisile: “Vathu vo biha hambi va txi anda ku fana ni mwasi, vabihi hambi va txi engeteleka, vona va na fuviswa kala ku pinduka”.—Masalmu 92:8.

 MAHUNGU A MANENE KA MASIKU O GWITISA

12, 13. Ngu tihi ati Jehovha a nga hi gondisa ka masiku a ku gwitisa?

12 Bhiblia yi wombile ti to ka masiku oneyo o gwitisa, ditiko di ndina tala ngu mipando ni sixanisa. Kambe Bhiblia yi tshumela yi womba ti to ta tinene ni tona ti na maheka.

“Mahungu awa a manene a mfumo ma na huwelelwa ka dotshe ditiko.”—Matewu 24:14

13 Ku pfisisa kwati Bhiblia. Ku ni ti mprofeti Dhanieli a nga womba ngu ta masiku o gwitisa. A ti khene: “Wuzivi wu na engeteleka.” (Dhanieli 12:4) Txizimu txi ndina ninga vathu va txona wusikoti wo pfisisa kwati Bhiblia ku pinda kale. Ngu nzila yo sawuleka Jehovha a khatile kumaha toneto ku khukhela ngu 1914. Ngu txikombiso, se hi gondile ngu ta ditina da Txizimu, txikongomelo txa txona ngu mafu ku pata ni lisima la m’terulo, ati ti mahekako loko hi txi fa, ni ku wuswa ka vakufa. Hi gondile ti to i Mfumo wa Txizimu basi wu wu no thavisa sotshe sikarato sathu. Se hi gondile kambe ti to hi nga li manisa ku txani litsako ni ti to ngu yihi nzila yo hanya ngu ku tsakisa Txizimu. Kambe malanda a Txizimu ma maha txani ngu ti ma nga ti gonda? Ndiye xamulo ka wumwane wuprofeti.—Wona Titxhamuselo to gwitisa 21 ni 25.

14. Ngu hani aha mahungu a manene a Mfumo ma txhumayelwako kona, ni ku mba mani va ma txhumayelako?

14 Mthumo wo txhumayela ha mafuni kotshe. Atxi wombawomba ngu masiku a ku gwitisa, Jesu a ti khene: “Mahungu awa a manene a mfumo ma na huwelelwa ka dotshe ditiko.” (Matewu 24:3, 14) Mahungu a manene a mfumo ma txhumayelwa ka matiko ya ma pindako 230 ngu tidimi ti ti pindako 700. Ha mafuni kotshe, Tifakazi ta Jehovha ta “matiko otshe ni tixaka totshe” ti vhuna vathu ti to ve pfisisa Mfumo ni ti wu no ti mahela vathu. (Mtuletelo 7:9) Se tona ti maha mthumo wonewo ngu ku  ti dhundela. Hambiku vona va vengelwako ngu vathu vo tala ni ku xaniswa, kha ku nga ni txilo atxi txi nga emisako mthumo wo txhumayela, nga ha Jesu a nga womba ngu kona.—Luka 21:17.

U NA MAHA TXANI?

15. a) Ina awe wa kholwa ti to hi hanya ka masiku o gwitisa, ni ku nji txani txi ku kholwisako? b) Nji txani txi no maheka ngu va va engisako Txizimu ni va va si txi engisiko?

15 Ina awe wa kholwa ti to hi hanya ka masiku o gwitisa? Wungi wa wuprofeti wa Bhiblia mayelana ni masiku a magwito wu hetisekile. I singa kale, Jehovha a na emisa mthumo wuwa wo txhumayela mahungu a manene, se “magwito” ma na hoka. (Matewu 24:14) Nji txani magwito? I Harmagedhoni, i ku mbimo yi Txizimu txi no thavisa wotshe wubihi. Jehovha a na thumisa Jesu ni tingelozi takwe ta mtamo ti to e gumisa votshe ava va lambako ku engisa ene ni mwanana wakwe. (2 Vatesalonika 1:6-9) Msana keto, Sathane ni madhimoni akwe va na mbi swa ve kanganyisa vathu. Se votshe vale va lavako kuengisa Txizimu ni kutumela Mfumo wa txona va na wona wotshe wuprofeti wa Txizimu wu txi hetiseka.—Mtuletelo 20:1-3; 21:3-5.

16. Aku se magwito ma ku hafuhi, nji txani atxi u fanelako ku txi maha?

16 Mafu awa ma fumwako ngu Sathani i singa kale ma na gumiswa. Se ti ni lisima ku ti wotisa hipune ti to, ‘Ni fanete ni maha txani?’ Jehovha a lava ti to u gonda to tala amu ka Bhiblia. Ti lava u teka gondo yako yi di ni lisima. (Johane 17:3) Tifakazi ta Jehovha ti ni mitshangano divhiki ni divhiki ti to vathu ve vhunwa kupfisisa Bhiblia. Duketa ku ya ka yotshe divhiki ni divhiki. (Lera Vahebheru 10:24, 25.) Ngako u txi gonda ti to kulaveka ku  txitxa to kari ka wutomi wako, u nga thave ku txitxa. Ngu kumaha toneto, wungana wako ni Txizimu wu na tsana.—Jakobe 4:8.

17. Ngu ku txani vathu va vangi va no xamala mbimo yi magwito ma no hoka?

17 Mpostoli Paulo a txhamusete ti to kuloviswa ka vo biha ku na ta ngu mbimo yi vathu va vangi va mbi yi emela, “nga dikhamba ni wusiku”. (1 Vatesalonika 5:2) Jesu a profetile ti to vo tala va ndina lamba ti to hi hanya ka masiku a magwito. A ti khene: “Nga ti ti nga maheka ka masiku a Nowa, ku na va nga toneto kuwuyani ka mwanana wa m’thu [mwendo masiku a magwito]. Ka masiku yale, ku si nzi kumaheka ndambi, va ti ti dya, ve sela, va txi tekana ni ku tekwa vanana, kala ditshiku diya Nowa a nga wulela mu ka ngalava, kha va pimisa txilo, kala ku txi hoka ndambi, yi yi nga khukhula votshe, inna, ti na mahisa toneto ngu ku wuya ka mwanana wa m’thu.”—Matewu 24:37-39.

18. Ngu txihi txialakanyiso atxi Jesu a nga hi ninga txona?

18 Jesu a hi alakanyisile ti to hi fanete hi tiwonela kasiku hi si nemelwi “ngu kwambi tipimela ni wudevi ni kuvilela ngu sa wutomi wuwa”. Ati khene magwito ma na ta ngu txidhukisa “nga mlawu”. A tshumete atxi khene “di na wela votshe va va nga aka ha mafuni kotshe”. Se e gwita a txi khene “khutalani mi txi khongela [mwendo kombela ngutu] kasiku mi va ni mtamo wa ku huluka ka totshe ti ti no humelela ni kuema mi di tsani masoni ka Mwanana wa m’thu”. (Luka 21:34-36) Ngu ku txani ti di ni lisima kuengisa txialakanyiso txa Jesu? Nguko na i singa kale mafu a Sathane ma na loviswa. Tsena ava va amukelwako ngu Jehovha va na huluka ka magwito se ve hanya kala ku pinduka ka mafu a maphya.—Johane 3:16; 2 Pedro 3:13.

^ par. 4 Migeli i ditina dimwane da Jesu Kristu. Ti to u wona ti ti nga engeteleka wona Titxhamuselo to gwitisa 23.