Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Galeria de fotos de les Filipines 2 (juny 2015-juny 2016)

Galeria de fotos de les Filipines 2 (juny 2015-juny 2016)

Els testimonis de Jehovà de les Filipines han acabat una renovació important de les instaŀlacions de la sucursal que es troba a Quezon City. En aquesta galeria de fotos es mostra com va avançar el projecte i el gran esforç que van fer els voluntaris entre el juny de 2015 i el juny de 2016. Uns mesos més tard, els edificis renovats ja estaven llestos per al seu ús, i es van dedicar el febrer de 2017.

Dibuix de la sucursal de les Filipines acabada. Entre els edificis i estructures que es van construir o renovar hi trobem:

  • Edifici 4 (Habitatges)

  • Edifici 5 (Àudio i Vídeo i Departament de servei)

  • Edifici 6 (Paisatgisme, Taller mecànic i Taller de soldadura)

  • Edifici 7 (Informàtica, LDC, Manteniment, Enviaments i Traducció)

15 de juny de 2015: Complex de Quezon City

L’equip que s’encarrega del formigó prepara l’encofrat per la passareŀla que connecta els edificis 1, 5 i 7.

15 de juny de 2015: Edifici 5

Abans de començar un projecte, els fusters consulten els plànols que ha preparat el Departament Regional de Disseny i Construcció d’Àsia-Pacífic. El març de 2016, el departament es va traslladar d’Austràlia a la sucursal de les Filipines.

23 de juny de 2015: Complex de Quezon City

Una excavadora fa miques l’entrada de formigó pels cotxes per preparar el terreny on hi anirà la rasa. Les noves canonades del sistema de refrigeració per aigua es coŀlocaran a les rases per a la centralització del sistema d’aire condicionat.

20 de juliol de 2015: Complex de Quezon City

Un equip format per un matrimoni dels Estats Units es prepara per soldar les baranes de la passareŀla.

20 de juliol de 2015: Complex de Quezon City

Uns treballadors enterren les canonades del sistema de refrigeració entre els edificis 4 i 5.

18 de setembre de 2015: Edifici 5

Un fuster fa servir una grapadora elèctrica per instaŀlar l’ampit d’una finestra.

18 de setembre de 2015: Edifici 5

Una emmoquetadora coŀloca mòduls de moqueta. Tot el terra de la segona planta de l’edifici 5, que es fa servir principalment pel departament d’àudio i vídeo, s’emmoqueta per reduir els sorolls.

22 d’octubre de 2015: Edifici 5

Els pintors apliquen pintura termoreflectant a l’exterior de l’edifici d’oficines. Aquesta pintura reflecteix la radiació solar per mantenir la temperatura interior de l’edifici i reduir els costos energètics.

10 de febrer de 2016: Edifici 4

Un operari de formigó retira l’encofrat que s’ha utilitzat per construir un mur. L’edifici 4, que té dues plantes, allotja els estudiants de les diferents escoles bíbliques.

10 de febrer de 2016: Edifici 4

Un membre de l’equip de climatització calorifuga les canonades del sistema de refrigeració. Aquest aïllament millora l’eficiència del sistema de refrigeració i redueix la condensació.

16 de febrer de 2016: Edifici 4

Un tècnic d’Austràlia comprova un dels diferencials d’un quadre elèctric. En aquest projecte de remodelació van participar més de 100 treballadors professionals de fora de les Filipines.