Salta al contingut

Què és la Watch Tower Bible and Tract Society?

Què és la Watch Tower Bible and Tract Society?

 La Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania és una entitat sense ànim de lucre creada el 1884 sota les lleis de l’estat de Pennsylvania, EUA. Els testimonis de Jehovà l’utilitzem per donar suport a l’obra que fem arreu del món, la qual inclou l’edició de bíblies i altres publicacions bíbliques.

 Segons l’acta constitutiva d’aquesta entitat, la finalitat és «religiosa, educacional i sense ànim de lucre» i, més especialment, «predicar i ensenyar l’evangeli del Regne de Déu». L’afiliació a la societat és per invitació i no depèn de les donacions que cada persona faci. Els membres i directors de l’entitat col·laboren amb el Consell Rector dels testimonis de Jehovà.

Altres entitats legals

 A banda de la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, els testimonis de Jehovà tenim desenes d’entitats legals en altres països. Algunes d’aquestes tenen en el seu nom les paraules «Watch Tower», «Watchtower» o la seva corresponent traducció.

 Aquestes entitats legals ens han ajudat moltíssim, especialment en camps com els de:

  •   La redacció i publicació. Hem publicat uns 220 milions de bíblies i uns 40 mil milions de publicacions bíbliques en més de 700 idiomes. Les nostres publicacions estan disponibles en més de 900 idiomes. Gràcies al lloc web jw.org es pot llegir la Bíblia en línia gratuïtament en més de 160 llengües i rebre respostes a preguntes com «Què és el Regne de Déu?».

  •   L’educació. Tenim una gran varietat d’escoles bíbliques. Per exemple, des de 1943, més de 9.000 testimonis de Jehovà han aprofitat la preparació intensiva que s’imparteix a l’Escola bíblica de Galaad de la Watchtower, la qual ha donat una empenta a l’obra des de la predicació o des de les diferents sucursals. Cada setmana, les congregacions obren les portes a milions de persones per tal que rebin preparació. També impartim classes d’alfabetització amb un llibre de text que està disponible en 120 idiomes.

  •   L’ajuda humanitària. Proporcionem ajuda material a persones afectades tant pels desastres causats per l’home, com ara el genocidi de Ruanda de 1994, com pels desastres naturals, per exemple el terratrèmol que hi va haver a Haití el 2010.

 Tot i que hem aconseguit molt gràcies a aquestes entitats legals, la nostra obra no depèn de cap d’elles. Tots els cristians tenen la responsabilitat d’acomplir el manament de predicar i ensenyar les bones notícies del Regne (Mateu 24:14; 28:19, 20). Creiem que Déu dóna suport a la nostra obra i que és ell qui la «fa créixer» (1 Corintis 3:6, 7, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society).