Salta al contingut

Per què no anomenen església als seus llocs de reunió?

Per què no anomenen església als seus llocs de reunió?

 A la Bíblia, la paraula grega que de vegades es tradueix «església» es refereix a un grup d’adoradors i no a l’edifici on es reuneixen.

 Per exemple, quan l’apòstol Pau va escriure als cristians de Roma, els va enviar records d’Àquila i Priscil·la, i va afegir: «Saludeu també l’església que hi ha a casa seva» (Romans 16:5, La Bíblia, versió dels Monjos de Montserrat). Aquestes salutacions de Pau no anaven dirigides a l’edifici, sinó a les persones, és a dir, a la congregació que es reunia en aquella llar. a

 Per això no anomenem església al lloc on ens reunim per adorar, sinó Sala del Regne.

Per què les anomenem Sales del Regne dels testimonis cristians de Jehovà?

 Aquest terme és adient per les següents raons:

  •   L’edifici és una sala, o lloc de reunió.

  •   Ens hi reunim per adorar Jehovà, el Déu de la Bíblia, i per donar testimoniatge d’Ell (Salm 83:18; Isaïes 43:12).

  •   També ens hi reunim per aprendre del Regne de Déu, del qual Jesús va parlar sovint (Mateu 6:9, 10; 24:14; Lluc 4:43)

 Et convidem a visitar una Sala del Regne a prop d’on vius i veure tu mateix com són les reunions dels testimonis de Jehovà.

a Trobaràs expressions semblants a 1 Corintis 16:19; Colossencs 4:15; i Filemó 2.