Salta al contingut

Fan servir els testimonis de Jehovà la seva pròpia Bíblia?

Fan servir els testimonis de Jehovà la seva pròpia Bíblia?

 A l’hora d’estudiar la Bíblia, els testimonis de Jehovà hem utilitzat moltes traduccions. Ara bé, preferim utilitzar la Traducció del Nou Món, sempre que estigui disponible en l’idioma que desitgem, perquè menciona el nom de Déu, és molt exacta i resulta fàcil d’entendre.

  •   L’ús del nom de Déu. Alguns editors bíblics no han recompensat l’Autor d’aquesta obra amb el mèrit que es mereix. Per exemple, encara que una versió enumera les més de setanta persones que van participar en la seva traducció, no menciona en cap moment el nom del seu autor, Jehovà Déu.

     Per contra, la Traducció del Nou Món ha restituït el nom de Déu milers de vegades tal com apareixia en el text original, mentre que el comitè que la va traduir ha decidit mantenir-se en l’anonimat.

  •   L’exactitud. No totes les versions han traduït acuradament el missatge original de la Bíblia. Una versió, per exemple, tradueix Mateu 7:13 de la següent manera: «Entra per la porta estreta perquè la porta que va a l’infern és ampla i el camí que hi porta és fàcil». Tot i això, l’idioma original utilitza el terme destrucció, i no infern. És possible que els traductors utilitzessin la paraula infern perquè creien que els dolents serien turmentats per sempre en un infern de foc. Però la Bíblia no ensenya aquesta idea. Per aquesta raó, a la Traducció del Nou Món llegim aquesta traducció més exacta: «Entra per la porta estreta perquè ampla és la porta i espaiós el camí que porta a la destrucció».

  •   La claredat. Una bona traducció no hauria de ser tan sols exacta, sinó també fàcil d’entendre. Pensa en el següent exemple. L’apòstol Pau a Romans 12:11 va utilitzar una expressió que significa literalment «bullir en l’esperit». Com que avui dia aquesta expressió no s’entén gaire, la Traducció del Nou Món ha traduït aquest verset d’una manera més fàcil d’entendre i diu que els cristians hauríem de «resplendir en l’esperit».

 A més d’usar el nom de Déu, ser exacta i clara, la Traducció del Nou Món té un altre tret distintiu: es distribueix de franc. Com a resultat, milions de persones poden llegir la Bíblia en el seu idioma, fins i tot aquelles que mai es podrien permetre el luxe de comprar-ne una.