Salta al contingut

Testimonis de Jehovà

Selecciona un idioma català

Tenen els Testimonis de Jehovà una llista de pel·lícules, llibres o cançons prohibits?

Tenen els Testimonis de Jehovà una llista de pel·lícules, llibres o cançons prohibits?

No. La nostra organització no revisa pel·lícules, llibres o cançons concretes per tal d’establir normes sobre què han d’evitar els nostres membres. Per què no?

La Bíblia anima cadascú de nosaltres a utilitzar les facultats mentals per decidir què està bé i què no (Hebreus 5:14).

Les Escriptures estableixen principis bàsics que un cristià ha de sospesar a l’hora d’escollir com divertir-se. * En tots els àmbits de la nostra vida, l’objectiu és assegurar-nos bé de les coses que Déu accepta (Efesis 5:10).

La Bíblia ensenya que els caps de família tenen cert grau d’autoritat i que, per tant, poden decidir si un entreteniment no és apte per a la seva família (1 Corintis 11:3; Efesis 6:1-4). Però fora de l’àmbit familiar ningú té l’autoritat de prohibir pel·lícules, cançons o artistes específics ni dir que no són aptes per als membres de la congregació (Gàlates 6:5).

^ § 4 Per exemple, la Bíblia condemna tot allò que promou l’espiritisme, la immoralitat sexual i la violència (Deuteronomi 18:10-13; Efesis 5:3; Colossencs 3:8).