Salta al contingut

Practiquen el delme els testimonis de Jehovà?

Practiquen el delme els testimonis de Jehovà?

 No, els testimonis de Jehovà no practiquem el delme. La nostra obra es finança per mitjà de donacions voluntàries. Què és el delme, i per què no el practiquem?

 El manament de practicar el delme, és a dir, donar la desena part de les possessions, formava part de la Llei que Déu va donar a l’antiga nació d’Israel. Tot i això, la Bíblia deixa ben clar que la Llei, inclòs el manament d’exigir delmes al poble, no aplica als cristians (Hebreus 7:5, 18; Colossencs 2:13, 14).

 En comptes d’exigir el delme i altres contribucions, els testimonis de Jehovà imitem els primers cristians i financem la nostra obra de dues maneres: efectuem la nostra predicació de manera gratuïta i fem donacions voluntàries.

 Així, doncs, seguim el consell bíblic per als cristians: «Que cadascú doni segons que s’ho ha proposat en el seu cor, no pas de mal grat o per força, que Déu estima el qui dóna amb alegria» (2 Corintis 9:7, La Bíblia, versió dels Monjos de Montserrat).