Salta al contingut

Per què s’anomenen testimonis de Jehovà?

Per què s’anomenen testimonis de Jehovà?

 La Bíblia explica que el nom de Déu és Jehovà, i a moltes traduccions bíbliques fan servir les formes Jahvè o Jahveh (Èxode 6:3; Salm 83:18 [83:19 en algunes versions]). Un testimoni és algú que declara el que ha vist o el que sap d’una qüestió.

 Així, doncs, el nom de testimonis de Jehovà ens identifica com a grup de cristians que declaren la veritat sobre Jehovà, el Creador de totes les coses (Apocalipsi 4:11). Donem testimoniatge amb la nostra manera de viure i quan parlem als altres de les coses que aprenem de la Bíblia (Isaïes 43:10-12; 1 Pere 2:12).