Salta al contingut

Com es finança l’obra dels testimonis de Jehovà?

Com es finança l’obra dels testimonis de Jehovà?

 L’obra de predicació que duem a terme es finança bàsicament amb donacions voluntàries dels testimonis de Jehovà. a Als nostres llocs de reunió hi ha caixes de donacions. També hi ha altres maneres de fer donacions, les quals es mostren a la secció «Donacions». Existeixen diferents opcions per fer-les, de manera que cadascú pot triar com fer la seva donació per a l’obra mundial, per a les despeses de la congregació local, o per a totes dues.

 Als testimonis de Jehovà no se’ls demana el delme ni cap quantitat específica o percentatge dels seus ingressos (2 Corintis 9:7). Mai fem coŀlectes ni cobrem per l’entrada a les nostres reunions. Els nostres ministres de culte tampoc cobren pels batejos, funerals, bodes o altres serveis religiosos. No recaptem diners a través de la venda de productes, jocs d’atzar, festes, sopars benèfics o esdeveniments similars, ni tampoc soŀlicitem donatius. No compartim ni publiquem les dades personals d’aquells que fan donacions (Mateu 6:2-4). Els nostres llocs web i publicacions no contenen anuncis comercials.

 Cada congregació dels testimonis de Jehovà llegeix un informe de l’estat de comptes cada mes a les seves reunions, a les quals pot assistir tothom. Es realitzen auditories periòdicament per controlar que la comptabilitat de cada congregació sigui correcta (2 Corintis 8:20, 21).

Com fer donacions

 •   Caixes de donacions: Pots fer donacions en efectiu o amb xecs bancaris a les caixes de donacions que hi ha a les Sales del Regne, Sales de Congressos o altres llocs on se celebren les nostres reunions.

 •   Donacions en línia: En molts països, pots utilitzar la pàgina «Fes una donació als testimonis de Jehovà» per fer donacions amb targetes de crèdit o dèbit, transferències bancàries o altres mètodes electrònics. b Alguns testimonis decideixen donar certa quantitat cada mes configurant una donació periòdica mitjançant un d’aquests mètodes (1 Corintis 16:2).

 •   Donacions planificades: Algunes donacions per a l’obra mundial requereixen planificació amb antelació i/o assessorament legal. Aquestes et podrien permetre beneficiar-te de deduccions fiscals al teu país. Moltes persones s’han beneficiat d’assessorar-se sobre com fer aquest tipus de donacions tant en vida com després de la mort. Contacta amb la sucursal local dels testimonis de Jehovà per obtenir més informació sobre com fer donacions relacionades amb:

  •   dipòsits d’estalvi

  •   assegurances i plans de pensions

  •   propietats immobiliàries

  •   accions i bons

  •   testaments

 Per a més informació sobre les opcions disponibles per fer donacions a la teva zona, consulta la pàgina «Fes una donació als testimonis de Jehovà».

a Algunes persones que no són testimonis de Jehovà també fan donacions per donar suport a la nostra obra.

b Si vols més informació, mira el vídeo Tutorial per fer donacions electrònicament.