Tinian, dades generals

  • 2.500 habitants
  • 14 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 1 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 179 habitants