Saipan, dades generals

  • 48.200 habitants
  • 217 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 3 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 222 habitants