Rota, dades generals

  • 2.477 habitants
  • 12 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 1 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 206 habitants