Madeira, dades generals

  • 254.368 habitants
  • 1.152 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 19 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 221 habitants