Grenada, dades generals

  • 117.724 habitants
  • 595 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 10 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 198 habitants