• Oferint un curs bíblic gratuït a La Victoria (Veneçuela)

Veneçuela, dades generals

  • 32.560.997 habitants
  • 148.042 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 1.801 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 220 habitants