Uganda, dades generals

  • 39.049.142 habitants
  • 8.179 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 152 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 4.774 habitants