Senegal, dades generals

  • 16.294.270 habitants
  • 1.369 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 29 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 11.902 habitants