• Oferint el fullet Déu té bones notícies! a Plantation Square (Saint Helena)

Saint Helena, dades generals

  • 4.074 habitants
  • 117 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 3 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 35 habitants