Ruanda, dades generals

  • 12.089.721 habitants
  • 30.076 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 553 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 402 habitants