Holanda, dades generals

  • 17.218.328 habitants
  • 29.603 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 357 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 582 habitants