• Oferint La Torre de Guaita a Bairro dos Pescadores, prop de Mapauto (Moçambic)

Moçambic, dades generals

  • 30.500.000 habitants
  • 64.536 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 1.289 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 473 habitants