• Oferint el tractat Tenen resposta les grans preguntes de la vida? a il-Birgu (Malta)

Malta, dades generals

  • 431.000 habitants
  • 774 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 10 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 557 habitants