Moldàvia, dades generals

  • 4.043.000 habitants
  • 19.213 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 210 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 210 habitants