• Oferint el tractat Una vida pacífica en un nou món a prop de Monròvia (Libèria)

Libèria, dades generals

  • 4.892.190 habitants
  • 7.286 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 141 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 671 habitants