Índia, dades generals

  • 1.354.051.854 habitants
  • 48.615 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 684 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 27.853 habitants