• Oferint el llibre Què és el que realment ensenya la Bíblia? a Copán (Hondures)

Hondures, dades generals

  • 8.429.901 habitants
  • 23.430 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 450 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 360 habitants