Guyana, dades generals

  • 775.864 habitants
  • 3.121 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 48 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 249 habitants