Guatemala, dades generals

  • 17.368.134 habitants
  • 40.490 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 884 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 429 habitants