• Predicant als vianants que creuen el pont de Westminster a Londres (Anglaterra)

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

Galeria de fotos de Gran Bretanya 6 (març-agost 2018)

Mira les fotos més recents de la construcció de la sucursal de Gran Bretanya.

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

Galeria de fotos de Gran Bretanya 5 (setembre 2017-febrer 2018)

Ja s’ocupen dos dels sis edificis d’habitatges. Mira què més s’ha aconseguit.

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

«Les dones tenen molt a oferir en la construcció»

Et sorprendrà veure les feines que duen a terme.

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

Protegim la natura a Chelmsford

Els Testimonis de Jehovà de Gran Bretanya han començat a construir la seva nova sucursal prop de la ciutat de Chelmsford. Què estan fent per protegir la natura?

OBRA EDITORIAL

El missatge de la Bíblia es predica en les llengües natives d’Irlanda i Gran Bretanya

Els Testimonis de Jehovà s’esforcen per arribar a persones que parlen llengües natives d’Irlanda i Gran Bretanya. Com ha reaccionat la gent?