Dominica, dades generals

  • 73.897 habitants
  • 428 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 10 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 173 habitants