• Predicant casa per casa a l’Havana vella, l’Havana (Cuba)

Cuba, dades generals

  • 11.480.000 habitants
  • 95.031 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 1.503 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 121 habitants