• Parlant de la Bíblia a La Guardia (Bolívia)

Bolívia, dades generals

  • 11.240.000 habitants
  • 27.776 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 404 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 405 habitants