Aruba, dades generals

  • 106.000 habitants
  • 1.080 testimonis de Jehovà que ensenyen la Bíblia
  • 14 congregacions
  • 1 testimoni de Jehovà per cada 98 habitants