Salta al contingut

EXPLICACIÓ DE TEXTOS BÍBLICS

Gènesi 1:1: «Al principi, Déu va crear el cel i la terra»

Gènesi 1:1: «Al principi, Déu va crear el cel i la terra»

 «Al principi, Déu va crear el cel i la terra» (Gènesi 1:1, Traducció del Nou Món).

 «En el principi Déu creà els cels i la terra» (Gènesi 1:1, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society).

Significat de Gènesi 1:1

 Les primeres paraules de la Bíblia contenen dues veritats importants. La primera, que «el cel i la terra», o l’univers físic, van tenir un principi. I la segona, que van ser creats per Déu (Apocalipsi 4:11).

 La Bíblia no diu quan va crear Déu l’univers ni com ho va fer. El que sí explica és que Déu va crear l’univers mitjançant la seva immensa «energia dinàmica [...] i el seu poder tan impressionant» (Isaïes 40:26).

 La paraula crear prové d’un verb hebreu que s’utilitza únicament per descriure una activitat que fa Déu. a De fet, a la Bíblia, només s’anomena Creador a Jehovà b (Isaïes 42:5; 45:18).

Context de Gènesi 1:1

 Aquest primer versicle del llibre de Gènesi serveix d’introducció per descriure el relat de la creació que es troba als dos primers capítols del llibre. De Gènesi 1:1 a 2:4, la Bíblia explica de manera senzilla l’ordre que Déu va seguir per crear la terra i tots els éssers vius que hi ha en ella, inclosos el primer home i la primera dona. Després d’aquest resum, la Bíblia dona més detalls de la creació de l’home i la dona (Gènesi 2:7-25).

 Gènesi descriu l’obra creativa de Déu com un fet que va passar en un període de sis «dies». Aquests no van ser dies literals de 24 hores, sinó períodes de temps indefinits. De fet, la paraula dia també pot fer referència a altres períodes de temps que no siguin de 24 hores. Per exemple, Gènesi 2:4 utilitza les paraules «dia» i «temps» com a sinònims i resumeix tot el que Déu va crear durant els sis dies anteriors com si hagués succeït en un sol «dia».

Idees equivocades sobre Gènesi 1:1

 Idea equivocada: Déu va crear l’univers físic fa uns pocs milers d’anys.

 Veritat: La Bíblia no especifica quan va ser creat l’univers. Les paraules de Gènesi 1:1 no contradiuen els càlculs científics que afirmen que l’univers té milers de milions d’anys. c

 Idea equivocada: Gènesi 1:1 indica que Déu és una trinitat perquè la paraula hebrea que es tradueix en aquest versicle per «Déu» és plural.

 Veritat: El títol «Déu» prové de la paraula hebrea Elohim, la qual és plural, i indica majestuositat o exceŀlència, i no un nombre de persones. La New Catholic Encyclopedia reconeix que la paraula Elohim que s’utilitza a Gènesi 1:1 «sempre va seguida d’un verb en singular i fa referència al plural majestàtic i no a una quantitat» (Second Edition, volum 6, pàgina 272).

Llegeix el capítol 1 de Gènesi amb les notes a peu de pàgina i les referències creuades corresponents.

a Pel que fa a la paraula barà, que significa ‘crear’, el llibre Del caos al cosmos, de Teodor Suau, diu: «BARA en l’Antic Testament designa una acció exclusiva de Déu. [...] El subjecte de BARA és sempre Déu. I només Ell».

b Jehovà és el nom de Déu (Salm 83:18).

c Respecte al període al qual fa referència el terme hebreu que es tradueix per «al principi», The Expositor’s Bible Commentary diu: «Aquest terme no especifica la durada del període» (Revised Edition, volum I, pàgina 51, de Tremper Longman, David Garland, John Sailhamer, Walter Kaiser Jr. i Richard Hess).